Katsaus naapuripöytien antiin

Edelleen käynnissä oleva työ- ja virkaehtosopimuskierros on pitkästä aikaa ensimmäinen, jolloin on ainakin periaatteessa mahdollista neuvotella työehtosopimusasioista ilman ulkoa annettuja raameja. Koko 2010-luku oltiin käytännössä sidoksissa erilaisiin kilpailukykyratkaisuihin ja pari vuotta sitten jouduttiin vielä laajasti neuvottelemaan ns. kiky-tuntien poistosta. Tällä kertaa myös yliopistojen työehtosopimusta on mahdollista tarkastella sen omista lähtökohdista käsin.

On toki selvää, että eri työehtosopimuksilla varsinkin julkisella sektorilla on vähintäänkin moraalisia kytköksiä keskenään. Siksi näin yliopistojen sopimusneuvottelujen ollessa parhaassa vauhdissa on paikallaan lyhyt silmäys muiden TES/VES-pöytien antiin. Vieraisiin pöytiin on toki epäkohteliasta huudella, mutta naapuripöydissä tehdyistä sopimuksista löytyy varmasti hyviä elementtejä myös yliopistomaailmaan.

Yksityisen sektorin työehtosopimusten osalta päänavaus tapahtui sinänsä tuttuun tapaan teknologiateollisuuden toimialalla. Tällä kertaa neuvotteluratkaisut avasi kuitenkin heti vuoden 2022 alussa akavalainen Ylempien Toimihenkiköiden Neuvottelujärjestö YTN. Omassa neuvottelupöydässään YTN joutui varsin pitkään kamppailemaan yleiskorotusten säilyttämisen puolesta. Tässä loppujen lopuksi onnistuttiin ja alan ylempien toimihenkilöiden palkat kohoavat vuonna 2022 vähintään 0,9 prosentin yleiskorotuksella ja 0,9 prosentin paikallisella erällä, ellei talokohtaisesti muista järjestelyistä sovita. Kaiken kaikkiaan yksityisen sektorin sopimusaloilla vuoden 2022 kustannusvaikutus näyttää asettuneen 1,8 – 2,0 prosentin tuntumaan

Muiden asioiden kuin palkankorotusten osalta tämä neuvottelukierros ei tuonut yksityiselle sektorille merkittäviä uusia avauksia. Perhevapaita koskeva suuri lainsäädäntöuudistus on toki kaikkien tiedossa ja työehtosopimuskohtaisissa työryhmissä on tarkoitus sopia siitä, miten ennen kaikkea eri perhevapaiden palkallisuus synnyttävän ja ei-synnyttävän vanhemman välillä jatkossa hoidetaan. Hieman hankalan raamin tälle sopimiselle aiheuttaa tosin se, että valtaosassa työehtosopimuksia perhevapaauudistus on sovittu toteutettavaksi kustannusneutraalisti. Toki valtiovalta tukee vanhempainpäivärahojen muodossa perhevapaita aikaisempaa enemmän, joten sinänsä neuvotteluvaraa tässäkin asiakokonaisuudessa on.

Huomattavan lähelle yliopistopöytää päästään valtion virka- ja työehtosopimustoiminnassa. Tällä sektorilla neuvottelutulos saatiin aikaan 28.2.2022. Sopimus on kaksivuotinen ajalle 1.3.2022 – 29.2.2024. Yleiskorotus nostaa kaikkien valtion työntekijöiden palkkoja 2 prosenttia 1.6.2022 lukien. Vuoden 2023 korotuksesta neuvotellaan keskustasolla jouluun puoliväliin mennessä. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen toisen vuoden korotuksesta, sopimus on mahdollista irtisanoa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Valtiolla sopimusteksteihin tehdyistä muutoksista periaatteellisesti merkittävin laajennus koskee perhevapaita. Valtion osalta synnyttäneen vanhemman palkalliset perhevapaat säilyivät yhteensä 72 päivässä (= noin 3 kuukautta). Toisen vanhemman palkalliset perhevapaat sen sijaan nousivat 6 päivästä (=1 viikko) 18 päivään (=3 viikkoa). Täyteen tasa-arvoon on tältä osin vielä matkaa, mutta suunta on oikea.

Edellä olevasta katsauksesta ilmenee, että työmarkkinapöydissä liikkuu tällä hetkellä monia sellaisia hyviä rakennuspalikoita, jotka tulevat varmasti tavalla tai toisella näkymään myös uudessa yliopistojen työehtosopimuksessa.

Petri Toiviainen, neuvottelupäällikkö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry