Löneförhojningarna 2022 – 2023

Utan generella lönelyft kan din lön stagnera

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har accepterat ett nytt kollektivavtal för universiteten för perioden 1.4.2022–31.3.2024.

Den totala löneförhöjningen för det första året är 1,9 procent, medan den allmänna förhöjningen för alla löner är 1,45 procent från och med den 1 juni. En lokal delbetalning på 0,45 procent kommer att delas ut i december.

Löneavtalet för det andra året kommer att förhandlas mellan löntagarorganisationerna och arbetsgivarorganisationen Bildningsarbetsgivarna före slutet av januari. Om parterna inte lyckas nå en överenskommelse om löneförhöjningar kan avtalet sägas upp med verkan från och med den 31 mars 2023.

Ersättningen till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 1,9 procent från och med den 1 juni.