Yliopistolaisten työskentelyolosuhteita parannettava

Yliopistolaiset ovat venyneet koko pandemian ajan. Kuten yliopistojen rehtorit kirjoittavat, opettajia ovat kuormittaneet opetuksen etätyökalujen ja uusien pedagogisten ratkaisujen haltuunotto ja kahtena keväänä yliopistot ovat järjestäneet myös valintakokeet mittavilla poikkeusjärjestelyillä. Tieteellinen tutkimus on yhteiskuntamme kriisinkestävyyden kivijalka. 

Yliopistosektorin neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat nyt alkaneet. Yhteisessä seminaarissa työnantajapuolen kanssa saimme katsauksen maan yleisestä taloustilanteesta sekä yliopistojen taloudesta. Lisäksi kuulimme Varman tekemistä hyvinvointikyselyistä. Kävimme myös keskustelun neuvottelujen pelisäännöistä.

Työehtosopimuksilla sovitaan yliopistolaisten työehdoista ja palkankorotuksista. Haluamme, että yliopistot ovat kilpailukykyisiä ja houkuttelevia työpaikkoja ja hyvän työelämän edelläkävijöitä. Yliopistolaisten työskentelyolosuhteita tulee parantaa. Opetus- ja tutkimushenkilöstöllä tulee olla enemmän aikaa tutkimiseen ja taiteelliseen toimintaan. On suorastaan häpeällistä, että edelleen 70 prosenttia opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on määräaikaisissa työsuhteissa. Etätyö ja monipaikkatyön pelisäännöt kaipaavat selkeyttämistä erityisesti muun asiantuntijahenkilöstön osalta. Luottamusmiehet ovat keskeisiä toimijoita henkilöstöä koskevissa asioissa ja heidän toiminta- ja tiedonsaantiedellytyksiänsä tulee parantaa.  

Entä ne palkankorotukset? Olen neuvotellut yliopistojen työehtosopimuksia vuodesta 2009 lähtien, ja joka kierroksella kuullut, kuinka yliopistojen rahoitus on laskenut ja kuinka tulevaisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Inflaatio laukkaa ja kehysriihi on tulossa. Tavoittelemme ostovoimaa parantavaa palkkaratkaisua. Neuvottelujärjestö JUKO on perinteisesti ajanut prosentuaalisia yleiskorotuksia, jotta voidaan turvata tasapainoinen palkkakehitys kaikille henkilöstöryhmille.

Yliopistoneuvotteluja kannattaa seurata JUKOn ja liittojen verkkosivuilta sekä sosiaalisen median kanavilta tunnisteilla #Neuvotellen2022 #isamråd2022 #Negotiating2022. Työehtosoppa/Avtalssoppan/For your benefit -sivustolta löydät lisää tietoa yliopistojen työehtosopimuksesta ja sen merkityksestä yliopistolaisille. 

Tarja Niemelä

JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja

toiminnanjohtaja, Professoriliitto


Neuvottelut

Nykyinen yliopistojen työehtosopimus on voimassa maaliskuun loppuun saakka, ja tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen ennen sitä. Yliopistosektorin työehtosopimusneuvottelujen osapuolet pitivät yhteisen seminaarin 1.2. Yliopistojen TES-neuvottelut alkoivat varsinaisesti 11.2. 

Ketkä neuvottelevat?

Yliopistojen henkilöstöä TES-neuvotteluissa edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto PRO ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Työnantajapuolta eli yliopistotyönantajaa edustaa Sivistystyönantajat ry.

JUKOn yliopistosektorin neuvottelijoina toimivat neuvottelupäällikkö Katja Aho (JUKO), yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä (toiminnanjohtaja, Professoriliitto), yliopistoneuvottelukunnan jäsen Hanna Tanskanen (erityisasiantuntija, OAJ), neuvottelukunnan jäsen Petri Toiviainen (neuvottelupäällikkö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut) ja yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Mia Weckman (edunvalvontajohtaja, Tieteentekijöiden liitto). Olemme kokenut ja tiiviisti toimiva tiimi. Tukenamme on JUKOn yliopistoneuvottelukunta, jossa kaikki yliopistosektorilla toimivat akavalaiset liitot ovat edustettuina suoraan tai liittojen yhteenliittymien kautta.