Yliopistosektorin työehtosopimusneuvottelut alkavat helmikuussa

Yliopistojen yleinen työehtosopimus on voimassa vuoden 2022 maaliskuun loppuun saakka. Neuvotteluissa yliopistotyönantajaa edustaa Sivistystyönantajat ja yliopistossa työskenteleviä henkilöitä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. JUKO on selvästi suurin pääsopija; yliopistoissa on yli 18 000 akavalaisiin liittoihin kuuluvaa jäsentä.

Työehtosopimusta sovelletaan lähestulkoon kaikkiin yliopistoissa työskenteleviin. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on vain neljä työnantajan edustajaa (rehtori, hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja kvestori) ja kansleri, joihin sopimusta ei sovelleta.

Yleinen työmarkkinatilanne vaikuttaa ja ei vaikuta 

Syksyn aikana useammalla yksityissektorin alalla on käyty työehtosopimusneuvotteluja. Ratkaisujakin on saatu ja yleiskorotusten palkkalinja on alkanut hahmottumaan. Julkisen sektorin (kunta- ja valtiosektorit) työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät heti joululomien jälkeen. Julkisen sektorin neuvottelutavoitteet kohdistuvat ennen kaikkea palkankorotuksiin.  

Työehtosopimusneuvotteluissa palkansaajajärjestöillä on tapana tavoitella ostovoiman turvaavia palkankorotuksia. Näin on myös yliopistosektorilla. Muiden sopimuspöytien palkkaratkaisuja seurataan ja arvioidaan tarkasti. Korotustasoa ja sopimuskauden pituutta koskevia ratkaisuja lukuun ottamatta muihin yliopistojen työehtosopimusta koskeviin neuvottelutavoitteisiin työmarkkinatilanne ei juurikaan vaikuta. 

Yliopistosektorilla toimivat liitot ovat valmistelleet omia työehtosopimustavoitteitaan koko viime syksyn ajan ja JUKO on koonnut yhteen nämä tavoitteet. Näin korkeakoulumaailmaan räätälöidyillä sopimustavoitteilla pyritään saamaan parannusta yliopistoissa työskentelevien työsuhteen ehtoihin eli parantamaan työnteon edellytyksiä. Myös työehtosopimuksessa sovittujen työryhmien työ keskittyy pelkästään yliopistoihin, jolloin voidaan paneutua esimerkiksi yliopistoissa käytössä olevaan opetustuntikattoon ja kontaktiopetukseen liittyviin ongelmiin. 

Järjestövalmius neuvottelujen tukena

Työehtosopimusneuvottelujen lähestyessä myös järjestövalmiutta nostetaan. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että jäsenistölle kerrotaan mahdollisimman avoimesti ja oikea-aikaisesti, mitä asioita neuvotteluissa tavoitellaan ja miten neuvotteluissa edistytään. Järjestövalmiuteen kuuluu myös yliopistokohtaisten lakkotoimikuntien toiminnan tukeminen ja niiden kouluttaminen. Järjestövalmiutta nostetaan sekä jukolaisten liittojen yhteistyöllä että pääsopijoiden JUKOn, JHL:n ja Pron, yhteistyöllä.

Keväällä 2022 työehtosopimusneuvotteluja käydään ME OLEMME YLIOPISTO -tunnuksen alla. Tunnus on ollut käytössä jo vuodesta 2010, ja vuonna 2018 yliopistolaiset joutuivat ensimmäistä kertaa Suomen historiassa menemään sen alla myös lakkoon. Tunnuksen nähdessäsi tiedät, että yliopistotyöntekijän työehtojen parantamisesta neuvotellaan juuri nyt!  

Anna Zibellini

työmarkkinalakimies

Akavan erityisalat