Mistä palkkasi muodostuu?

Palkkausjärjestelmästä on sovittu työehtosopimuksessa

Palkan määrää, sen määräytymisperusteita tai esimerkiksi minimipalkkaa ei säädetä lailla, vaan palkasta ja työehdoista sovitaan työehtosopimuksella. Yliopistojen palkkausjärjestelmästä on sovittu yliopistojen työehtosopimuksessa. Ajatuksena on luoda sellainen palkkausjärjestelmä, joka sopii nimenomaan yliopistoon.

Yliopistoissa palkka muodostuu pääsääntöisesti kahdesta osasta: tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta palkanosasta. Tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy tehtävän vaativuustason perusteella. Henkilökohtainen palkanosa määräytyy henkilön suoritusprosentin perusteella. Siitä, kuinka palkkausjärjestelmän arvioidaan, on määrätty tarkasti työehtosopimuksessa. 

Ilman yleiskorotuksia palkkasi voi jämähtää paikoilleen

Palkan tulisi nousta, kun tehtävän vaativuus kasvaa ja/tai henkilökohtainen suoritustaso nousee. Lisäksi työehtosopimusneuvotteluissa sovitaan kaikille tulevista palkankorotuksista eli yleiskorotuksista. Palkkakorotusten saaminen on lähes aina vaikeiden neuvottelujen tulos. Näitä neuvotteluja ei jokaisen tarvitse käydä jokaisen itse, vaan liitot neuvottelevat työntekijöiden puolesta.

Aina palkkataso ei tyydytä työntekijää. Työehtosopimukseen on kirjattu prosessi, jolla erimielisyydet ratkaistaan. Työntekijän ei tarvitse itse neuvotella palkastaan esihenkilön kanssa.  Jos epäilet oman tehtäväsi vaativuus- tai suoritustasoa, ole yhteydessä luottamusmieheen.