Perhevapaa on palkallinen

Työehtosopimuksessa on sovittu palkallisesta perhevapaasta

Lapsen syntymä on valtava muutos jokaisessa perheessä. Lailla on turvattu vanhemmille oikeus jäädä hoitamaan lasta ilman pelkoa, että menettää työpaikan. Perhevapaat myös korvataan vanhemmille. Yliopistojen työehtosopimuksessa on sovittu, että työnantaja maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta.

Raskaana olevalle maksetaan raskausrahakauden alusta lukien palkkaa 40 arkipäivän ajalta. Jos vanhemmalla on oikeus vanhempainrahaan, maksetaan palkka vanhempainvapaan 32 ensimmäisen arkipäivän ajalta. Raskaus- ja vanhempainvapaan palkallisuuden edellytys on, että työntekijän työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kolme kuukautta välittömästi ennen raskaus- tai vanhempainvapaan alkamista. Myös adoptiovanhemmilla on oikeus palkalliseen perhevapaaseen.

Edellä mainittu koskee niitä työntekijöitä, joihin noudatetaan 1.8.2022 voimaan tulevia sairausvakuutuslain perhevapaita koskevia muutoksia. Mikäli työntekijään noudatetaan 31.7.2022 voimassa olleita perhevapaita koskevia sairausvakuutuslain määräyksiä, noudatetaan työsuhteessa 31.7.2022 voimassa ollutta työehtosopimuksen palkallisia perhevapaita koskevia määräyksiä.

Tilapäinen hoitovapaa tarkoittaa, että vanhemmalla on oikeus jäädä hoitomaan (tai järjestämään hoitoa) sairastunut alle 10-vuotias lapsi. Työehtosopimuksen mukaan tilapäiseltä hoitovapaalta on oikeus saada palkkaa neljän päivän ajalta. 

Omaishoitovapaaseen on 1.8.2022 lukien oikeus viiden päivän ajalta kalenterivuodessa. Omaishoitovapaa on palkaton.