Så här förhandlas din lön

Universitetens lönesystem har avtalats i kollektivavtal

Lönenivåer, deras beräkningsgrunder eller till exempel en minimilön är inte lagstadgade utan lönen och arbetsvillkoren bestäms i kollektivavtalet. Universitetens lönesystem har avtalats i universitetens kollektivavtal. Tanken är att skapa ett lönesystem specifikt anpassat för universitet. 

Universitetets löner består i huvudsak av två delar: en lönedel baserad på uppdragens kvalifikationsnivå och en lönedel baserad på individuell prestationsnivå. Den uppdragsspecifika lönedelen bestäms av uppdragets kvalifikationsnivå. Den individspecifika lönedelen bestäms av individens prestationsprocent. Hur lönesystemet ska bedömas definieras noggrant i kollektivavtalet. 

Utan generella lönelyft kan din lön stagnera

Lönen bör höjas när uppdragets krav ökar och/eller den individuella prestationsnivån höjs. Dessutom förhandlas kommande löneförhöjningar, det vill säga generella lönelyft, i kollektivavtalet. Att få till löneförhöjningar är nästan alltid ett resultat av hårda förhandlingar. Dessa förhandlingar behöver du inte ta dig igenom själv utan förbunden förhandlar åt löntagarna.

Löntagaren är inte alltid nöjd med sin lönenivå. En process finns inskriven i kollektivavtalet för att lösa meningsskiljaktigheter. Löntagaren behöver inte själv förhandla om lönen med en chef.  Kontakta din förtroendeman om du har funderingar beträffande ditt uppdrags kvalifikations- eller prestationsnivåer.