Saat apua luottamusmieheltäsi

Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti

Luottamusmies edustaa työntekijöitä työpaikalla. Hän toimii neuvottelijana, sopijana, sovittelijana ja tiedonvälittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä. Luottamusmies auttaa kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja toimii aina luottamuksellisesti.

Työnantaja on velvollinen noudattamaan voimassa olevia työehtoja. Työntekijöiden edustajana luottamusmies valvoo, että työnantaja noudattaa:

  • yliopistojen yleistä työehtosopimusta
  • työlainsäädäntöä
  • työsopimusten ehtoja
  • työsuhteen muita ehtoja

Luottamusmies huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti sekä tarvittaessa neuvoo ja tukee jäseniä työelämässä, sen muutostilanteissa ja ongelmatilanteiden selvittämisessä.

Milloin voit kääntyä luottamusmiehen puoleen?

Luottamusmies auttaa ja neuvoo jukolaisten liittojen jäseniä, kun heillä on kysymyksiä omasta työstään tai palvelussuhteensa ehdoista. Luottamusmies onkin yleensä ensimmäisen linkki jäsenen ja työnantajan välillä. Usein ongelmat ratkeavat paikallisesti luottamusmiehen avulla.

Luottamusmies neuvoo jäseniä muun muassa seuraavissa asioissa: 

  • työaika 
  • palkkaus
  • määräaikaisuuden peruste
  • muut työsuhteen ehdot
  • varoitukset