Mitä tes minulle merkitsee?

Työehtosopimus vaikuttaa monin tavoin jokaisen yliopistolaisen työhön ja arkeen. Kysyimme jäseniltä ajatuksia työehtosopimuksen merkityksestä heidän omalta kannaltaan. Lue tästä!

Työehtosopimus merkitsee tasa-arvoa ja yhteisiä pelisääntöjä työpaikoilla sekä reilumpaa työelämää kaikille. Työehtosopimus tuo tasa-arvoa työpaikoille ja työelämään, kun kaikilla on yhteiset säännöt, joita noudatetaan. Kun työehdoista sovitaan yhteisesti ja keskitetysti, niin yksittäisen työntekijän ei tarvitse huolehtia omista eduistaan ja joukosta saamme voimaa neuvotteluihin.

Mari Ratia

Turun yliopisto
Kääntäjä

TES antaa yhteiset pelisäännöt ja mahdollistaa luottamusmiestoiminnan. Palkkauksen perusteet ja lakiin kirjattua paremmat ehdot esim. poissaolojaksoista.

Työehtosopimuksessa määritellään ne raamit, joiden puitteissa työtä yliopistollakin tehdään. Vaikka tutkimus- ja opetustyössä on paljon vapautta järjestää omia tehtäviään, esimerkiksi palkalliset vapaat ja luottamusmiestoiminta ovat merkittäviä työehtosopimukseen perustuvia asioita. Ilman työehtosopimusta jokainen on omillaan, kun neuvottelee työhön liittyvistä asioista tai ongelmatilanteista.

Yliopistotutkija

Oulun yliopisto

Työehtosopimus on minulle luottamushenkilönä keskeinen työkalu työntekijöiden etuja puolustettaessa. Tärkeimmät määräykset liittyvät palkkaan ja palkkausjärjestelmään, työaikoihin ja poissaoloihin järjestäytymisoikeutta ja luottamusmiestoimintaa unohtamatta.

Työehtosopimus antaa minulle tukevan selkänojan, myös oman työni suunnitteluun. On hyvä, että meillä on yhteiset pelisäännöt. Minulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä ovat olleet palkkausjärjestelmää ja opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaikaa koskevat määräykset.

Stina Giesecke

Aalto-yliopisto
Vanhempi yliopistonlehtori

TES on sopimus, jota ilman olisi paljon vaikeampaa. Tärkeintä on sopiminen palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista. Erityisesti kokonaistyöaika käsitteenä ja konkreettisesti mahdollistuu TESsin kautta. TES siis mahdollistaa ja suojelee!

Timo

TES takaa kaikille työntekijöille samat pelisäännöt ja kehykset työelämälle. Myös minulle.

Kun palkankorotukset ja muut edut on sovittu keskitetysti, niin ei tarvitse niistä paikallisesti niin paljon vääntää ja näin siihen kuluttaa aikaa.

Timo, 62 v.

TES on hyödyllinen sopimus, johon toivottavasti ei tarvitse vedota akateemisissa työyhteisöissä.

TES on osa suomalaista sopimusjärjestelmää, joka auttaa pitämään yllä sekä työrauhaa että yhteiseen keskusteluun perustuvaa toimintakulttuuria.

Jussi Välimaa

Työlainsäädännön ohella työehtosopimus on työelämän peruskallio. Ainakin palkkausta ja työaikaa koskevat asiat olisi jokaisen osattava etu- ja takaperin.

Reilu peli ja säännöt ovat minulle tärkeitä. TES edustaa työtekijöiden ja työantajien yhdessä sopimia pelisääntöjä. Onkin yllättävää kuinka usein niitä jätetään noudattamatta, minkä vuoksi jokaisen työntekijän pitäisi tuntea TESiä edes auttavasti. Esim. palkan määräytymistä ja työaikaa koskevat asiat tulisi tuntea.

Tommi Kokkonen

yliopistonopettaja

Perusturva työehdoista: kattaa suurimman osan eteen tulevista ongelmatilanteista. Työaikamääräykset luovat raamit. Eri asia noudatetaanko tuntimääriä käytännössä…

Opetuskatto rajaa työmäärää edes vähän. Sairausajan palkka takaa stressittömämmän sairausajan.

Mirkka Ali-Laurila

Työehtosopimus on kuin pelastushelikopteri myrskyävällä merellä. Työehtosopimus on kompassi joka auttaa pois pimeästä metsästä. Työehtosopimus myötävaikuttaa siihen, että saan oman osani kansakunnan hyvinvoinnin kasvusta.

Tärkeintä on, ettei työaikaa seurata opetus- ja tutkimushenkilökunnalla.

61-vuotias

Turun yliopisto

Yksi luku ruuhkavuosien pelikirjassa on Työehtosopimus – silloinkin se auttaa. Ja ainakin HR:si on puolestasi sen lukenut.

Työ- ja perhe-elämän yhteen sovittamiseksi siellä on aivan yllättävän monta helpottavaa kohtaa.

Panu Sainio

Aalto-yliopisto
teknologiapäällikkö