Palkankorotukset 2023 – 2025

Ilman yleiskorotuksia palkkasi voi jämähtää paikoilleen

Palkansaajien pääsopijajärjestöjen ja Sivistan hyväksymä yliopistojen uusi työehtosopimus on voimassa ajalla 1.4.2023–31.3.2025.

Yleiskorotukset

Yleiskorotus 1.9.2023 lukien on 3,5 %. Yleiskorotus 1.3.2024 lukien on 2,0 %. 

Kertaerä

Kokoaikaisille työntekijöille maksetaan kertaeränä 12,6 % maaliskuun 2023 kuukausipalkasta. Kertaerän suuruus on kuitenkin vähintään 400 euroa. Kertaerä maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä̈. 

Paikallinen erä̈ 

Paikallisen erän suuruus 1.12.2024 lukien on 0,5 %. Paikallisen erän suuruus määräytyy syyskuun 2024 palkkasumman mukaan. Paikallisen erän suuruus lasketaan erikseen kunkin henkilöstöryhmän palkkasummasta. 

Paikallisen erän käytöstä keskustellaan pääluottamusmiesten kanssa ja se käytetään työnantajan päättämällä tavalla tehtäväkohtaiseen palkanosaan mukaan lukien toistaiseksi voimassa olevat vaativuuslisät tai henkilökohtaiseen palkanosaan. 

Paikallisesta erästä̈ voidaan sopia paikallisesti toisin pääluottamusmiesten kanssa. Sopimus tulee tehdä̈ kirjallisesti 30.9.2024 mennessä̈.