Opettajien ja tutkijoiden kokonaistyöaika

Opettajana ja tutkijana työaikasi on joustavampi

Yliopistojen työehtosopimus sisältää määräykset opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöajasta. Opettajana tai tutkijana et ole näin ollen työaikalain piirissä. Perusteena on se, että yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävissä suoritettava työ on itsenäistä. Lisäksi lainsäädäntö takaa yliopistolaisille tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapauden.

Työehtosopimus määrittelee vuosittaiseksi työajaksesi 1612 tuntia. Jokainen opettaja ja tutkija laatii vuosittain työsuunnitelman tämän tuntimäärän pohjalta yhteistyössä esihenkilönsä kanssa. Työsuunnitelmaan kirjataan osallistumisesi opetukseen, tutkimustoimintaan ja muihin tehtäviin. Kontaktiopetukselle on määritelty enimmäistuntimäärät. Vastaat itse omasta työajastasi ja sen käyttämisestä työsuunnitelmassa oleviin tehtäviin.

Työsuunnitelmassa on tärkeää huomioida sellaiset pidempiaikaiset poissaolot, joilla voi olla merkitystä työsuunnitelmasi sisältöön. Jos kesken lukuvuoden sovit sellaisesta uudesta tehtävästä, jonka ei voida katsoa sisältyvän työsuunnitelman mukaisiin tehtäväkokonaisuuksiin, työsuunnitelmaasi on tältä osin muutettava. Jos annat yksikkösi määräämää opetusta enemmän kuin mitä sinulle kuuluu työsuunnitelman mukaan, sinulla on oikeus saada siitä erillinen korvaus.