Opetustuntimäärälläsi on yläraja

Työsuunnitelmassa sovitaan, kuinka työaika jaetaan opetuksen, tutkimuksen ja muiden tehtävien kesken

Yliopistojen opettajilla ja tutkijoilla ei voi teettää opetustyötä enempää kuin työsuunnitelmassa ja työehtosopimuksessa on määritelty. Opetuspainotteisissa tehtävissä kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 394 tuntia.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos antaa enimmäismäärän kontaktiopetusta, vuosittainen työaika lähtökohtaisesti täyttyy. Tällöin työsuunnitelmaan mahtuu noin sata tuntia muuta hallinnollista työtä. 

Työehtosopimuksessa kuitenkin lähdetään siitä, että kaikkien työhön kuuluisi opetuksen ohella myös tutkimusta. Opetustuntikatto ei suinkaan ole se tuntimäärä, jonka jokainen opettaa, vaan muut kuin opetustehtävät – kuten tutkimus, erityiset kehittämistehtävät ja hallintotehtävät – vähentävät opetustunteja. 

Työehtosopimuksessa on käytössä myös korkeampi opetustuntimäärä. Opetuksen enimmäistuntimäärä voi olla 452 tuntia, mutta vain tavanomaista vähemmän valmistelua vaativissa opetustehtävissä, joihin ei varsinaisesti sisälly tutkimusta. Tutkimuksen puuttuminen ei ole automaattinen peruste korkeamman opetustuntikaton käytölle. Tällaisia tehtäviä yliopistoissa ei juuri ole.  

Opetuksen enimmäismäärän voi työsuunnitelmassa ylittää vain henkilön omalla suostumuksella, ja tällöin on maksettava eri korvaus. 

Professoreilla kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 141 tuntia. 

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen työaika on 1 612 tuntia. 

Keskeistä yliopistolaisen työajan määrittelyssä on työsuunnitelma, joka tehdään ennen uuden lukuvuoden alkua yhdessä esihenkilön kanssa. Siinä sovitaan, kuinka työaika kohdennetaan opetukseen, tutkimukseen ja muihin tehtäviin. 

Arvosta itseäsi ja ole tarkka omasta työajastasi! Luottamusmiehiltä voit kysyä lisää työajasta. Muista myös oman liittosi työelämäoppaat ja muut ohjeistot.