Saat palkkaa sairausloman ajalta

Toimeentulosi on turvattu sairauden aikana

Kaikki asiat eivät ole omissa käsissämme ja joskus käy niin, että sairastuu. Yliopistojen työehtosopimuksessa on sovittu oikeudesta saada palkkaa, vaikka olisi työkyvytön. Palkan saamisen edellytyksenä on ainoastaan, että 

  • ei itse ole myötävaikuttanut omaan työkyvyttömyyteensä
  • ilmoittaa esimiehelle välittömästi sairastumisestaan
  • esittää tarvittaessa lääkärintodistuksen. 

Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, palkan saa puolikkaana ja vain 10 päivältä. Jos työsuhde on jatkunut pidempään, oikeus täyteen palkkaukseen riippuu työvuosista.

Työsuhteen kestoPalkallisen sairauspoissaolon kesto
1 kk – alle 1 vuotta40 kalenteripäivää vuodessa ja sen jälkeen 75 % palkasta kuitenkin yhteensä enintään 365 kalenteripäivän ajan
1 vuotta – alle 5 vuotta50 kalenteripäivää vuodessa ja sen jälkeen 75 % palkasta kuitenkin yhteensä enintään 365 kalenteripäivän ajan
5 vuotta –60 kalenteripäivää vuodessa ja sen jälkeen 75 % palkasta kuitenkin yhteensä enintään 365 kalenteripäivän ajan

Jos työntekijä siirtyy yliopistoon toisen yliopiston palveluksesta, otetaan työsuhteen kestossa huomioon aikaisempi työkokemus. Jos työkyvyttömyyden syynä on työtehtävissä sattunut työtapaturma tai ammattitauti, maksetaan poissaoloajalta palkkaa 90 kalenteripäivän ajalta.