Rätt till betald sjukledighet

Din utkomst är tryggad under din sjukledighet

Alltid går det inte som vi tänkt oss och ibland blir vi sjuka. I universitetens kollektivavtal har det avtalats om rätt att få lön även om man är arbetsoförmögen. De enda förutsättningarna för att man ska få lön är att man 

  • inte själv har medverkat till sin arbetsoförmögenhet
  • omedelbart informerar sin chef om insjuknandet
  • vid behov uppvisar ett läkarintyg. 

Om anställningen har fortgått i under en månad får man halv lön och endast för tio dagar. Om anställningen har fortgått längre beror rätten till full avlöning på hur många år man har arbetat.

Anställningens varaktighetVaraktighet på betald sjukledighet
1 mån. – under 1 år40 kalenderdagar om året och därefter 75 % av lönen, dock högst under 365 kalenderdagar
1 år – under 5 år50 kalenderdagar om året och därefter 75 % av lönen, dock högst under 365 kalenderdagar
5 år –60 kalenderdagar om året och därefter 75 % av lönen, dock högst under 365 kalenderdagar

Om den anställda börjar vid universitetet efter att ha jobbat vid ett annat universitet, beaktas den tidigare arbetserfarenheten i anställningens varaktighet. Om orsaken till arbetsoförmögenheten är en arbetsolycka som skett i arbetet eller en yrkessjukdom, betalas lön under sjukfrånvaron för 90 kalenderdagar.