Kollektivavtalet i ett nötskal

Det allmänna kollektivavtalet för universitet är ett avtal gällande arbetsvillkoren för universitetsanställda. Avtalets innehåll bestäms i förhandlingar mellan förhandlingsorganisationen FOSU som representerar löntagarna och Bildningsarbetsgivarna som representerar arbetsgivarna. Eftersom det handlar om ett riktigt avtal betyder det att alla bestämmelser i kollektivavtalet är ett resultat av långdragna förhandlingar.

Arbetstider, lokala familjeledigheter, löner för sjukfrånvaro, semestrar, tak för undervisningstimmar samt representanter för personalen omförhandlas vartannat år. Om dessa förhandlingar inte skulle genomföras, skulle löntagarnas villkor bestämmas utgående från arbetslagstiftningen. Under sådana förhållanden skulle bland annat en semesterdag förbrukas varje lördag, familjeledigheter skulle endast ersättas av FPA och mängden undervisningstimmar skulle bestämmas av arbetsgivaren.
En bra soppa kan tillredas med hjälp av råvaror av god kvalitet, och med en god soppa i magen orkar du till och med långa arbetsdagar. Även ett bra kollektivavtal skapas av goda och rättvisa villkor. Med hjälp av kollektivavtal utvecklas arbetslivet och avtalet påverkar även vår fritid. I kollektivavtalet synliggörs dessutom samhällsförändringar, som till exempel den utvidgade distansarbetspraxisen eller den kommande förnyade familjeledigheten som ger vårdnadshavarna ökad flexibilitet.
Både arbetsgivare och löntagare behöver kollektivavtal eftersom de ger arbetslivet välbefinnande och ökar stabiliteten. Dessutom hjälper de både organisaionen och löntagarna att planera inför det kommande.

Vi har alla medel för att tillsammans skapa ett fungerande kollektivavtal. Vi blandar oss i avtalet tillsammans, men inte för att röra till det utan för att skapa ett ännu bättre kollektivavtal – genom förhandlingar och överenskommelser. Som kockar har vi arbetslivets bästa sakkunniga, det vill säga vår förhandlingsorganisation FOSU tillsammans med fackförbunden. Om du ännu inte är medlem i ett fackförbund, kontakta förtroendemännen på din arbetsplats. Endast som fackförbundsmedlem kan du ta del av att utveckla och försvara kollektivavtalet!