Förtroendemannen representerar och hjälper dig

Förtroendemannen ser till att de anställda behandlas på ett jämlikt sätt

Förtroendemannen representerar de anställda på arbetsplatsen. Förtroendemannen förhandlar, ingår avtal, jämkar och förmedlar information mellan de anställda och arbetsgivaren. Förtroendemannen hjälper i alla ärenden som berör anställningen och agerar alltid konfidentiellt.

Arbetsgivaren är skyldig att beakta gällande arbetsvillkor. Som representant för de anställda övervakar förtroendemannen att arbetsgivaren beaktar:

  • universitetens allmänna kollektivavtal
  • arbetslagstiftningen
  • villkoren i anställningsavtalen
  • övriga villkor som gäller anställningen

Förtroendemannen ser till att de anställda behandlas på ett jämlikt sätt och ger vid behov råd och stöd till medlemmarna gällande arbetslivet, förändringar i arbetslivet och då olika problem behöver redas ut.

När kan du vända dig till förtroendemannen?

Förtroendemannen hjälper och ger råd till medlemmarna i alla JUKO-förbund när de har frågor om sitt arbete eller de villkor som gäller deras anställningsförhållande. I regel är förtroendemannen den första länken mellan medlemmen och arbetsgivaren. Ofta kan problemen lösas lokalt med hjälp av förtroendemannen.

Förtroendemannen ger råd till medlemmarna i bland annat följande ärenden: 

  • arbetstid 
  • löner
  • grunder för visstidsanställningar
  • övriga villkor som gäller anställningen
  • varningar