Kollektivavtalet tryggar alla universitetsanställda bättre arbetsvillkor än vad lagen ger.

Nuvarande kollektivavtal för universiteten

Kollektivavtalet i ett nötskal

Antalet undervisningstimmar har en övre gräns

I arbetsplanen görs en överenskommelse om hur arbetstiden fördelas mellan undervisning, forskning och övriga uppgifter Universitetens lärare och forskare kan inte tilldelas mer undervisningstimmar än vad som är bestämt i arbetsplanen och kollektivavtalet. Kontaktundervisningen i undervisningsinriktade uppdrag kan vara maximalt 394 timmar.   I praktiken innebär detta att den som ger maximal mängd kontaktundervisning i princip …

Så här förhandlas din lön

Universitetens lönesystem har avtalats i kollektivavtal Lönenivåer, deras beräkningsgrunder eller till exempel en minimilön är inte lagstadgade utan lönen och arbetsvillkoren bestäms i kollektivavtalet. Universitetens lönesystem har avtalats i universitetens kollektivavtal. Tanken är att skapa ett lönesystem specifikt anpassat för universitet.  Universitetets löner består i huvudsak av två delar: en lönedel baserad på uppdragens kvalifikationsnivå …