Rätt till betald familjeledighet

Rätt till lön under familjeledigheten har avtalats i universitetens kollektivavtal

Ett barns födsel är en enorm förändring i alla familjer. Genom lag har föräldrarna tryggats en rätt att stanna hemma och sköta barnet utan att man ska behöva oroa sig för att förlora sin arbetsplats. Föräldrarna får också ersättning för familjeledigheterna. I universitetens kollektivavtal har det avtalats att arbetsgivaren betalar lön under familjeledigheten.

Till en gravid arbetstagare betalas lön ut för 40 vardagar räknat från graviditetsperiodens början. Om en förälder har rätt till föräldrapenning, betalas lön ut för föräldraledighetens 32 första vardagar. En förutsättning för att lön betalas ut under graviditets- och föräldraledighet är att arbetstagarens anställningsförhållande varit i kraft utan avbrott minst tre månader omedelbart före graviditets- eller föräldraledighetens början. Även adoptionsföräldrar har rätt till familjeledighet med lön.

Det som meddelas ovan gäller arbetstagare på vilka de ändringar i familjeledigheterna enligt sjukförsäkringslagen som träder i kraft 1.8.2022 tillämpas. Om de föreskrifter om familjeledigheter i sjukförsäkringslagen som var i kraft 31.7.2022 tillämpas på arbetstagaren, tillämpas bestämmelserna om familjeledigheter med lön i det kollektivavtal som var i kraft 31.7.2022 på anställningsförhållandet.

Tillfällig vårdledighet innebär att föräldern har rätt att stanna hemma för att vårda (eller arrangera vård av) ett sjukt barn under tio års ålder. Enligt kollektivavtalet har man rätt att få lön under fyra dagar för tillfällig vårdledighet. 

Från och med 1.8.2022 har en arbetstagare under ett kalenderår rätt att få högst fem arbetsdagar ledighet för vård av anhörig. Ledighet för vård av anhörig är en ledighet utan lön.