Löneförhöjningarna 2023 – 2025

Utan generella lönelyft kan din lön stagnera

Löntagarnas huvudavtalsorganisationer och Bildningsarbetsgivarna har godkänt förhandlingsresultatet som universitetens nya kollektivavtal för perioden 1.4.2023–31.3.2025.

Allmänna förhöjningar

Från och med 1.9.2023 är den allmänna förhöjningen 3,5 procent. Från och med 1.3.2024 är den allmänna förhöjningen 2,0 procent. 

Engångspost

Till heltidsanställda betalas som en engångspost 12,6 procent av månadslönen för mars 2023. Storleken på engångsposten är dock minst 400 euro. Engångsposten betalas ut i samband med löneutbetalningen för maj månad. 

Lokal pott 

Från och med 1.12.2024 är den lokala potten 0,5 procent. Den lokala potten fastställs enligt lönesumman för september 2024. Storleken på den lokala potten beräknas separat utifrån varje personalgrupps lönesumma. 

Användningen av den lokala potten diskuteras med huvudförtroendemännen och den fördelas enligt arbetsgivarens beslut på den uppgiftsrelaterade lönedelen, inklusive tills vidare gällande kravtillägg, eller på den individuella lönedelen.  

Det är också möjligt att lokalt avtala med huvudförtroendemännen om en annan fördelning av den lokala potten. Avtalet ska ingås skriftligen senast 30.9.2024.