Aktuellt

Kollektivavtal för universitetsanställda – den mest progressiva reformen av familjeledigheterna på arbetsmarknaden

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har accepterat ett nytt kollektivavtal för universiteten för perioden 1.4.2022–31.3.2024. Den totala löneförhöjningen för det första året är 1,9 procent, medan den allmänna förhöjningen för alla löner är 1,45 procent från och med den 1 juni. En lokal delbetalning på 0,45 procent kommer att delas ut i december. Löneavtalet …

Ännu inget resultat i universitetsförhandlingarna – förhandlingarna fortsätter i dag

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor har fortsatt intensiva också denna vecka. På torsdagen fortsatte förhandlingarna till midnatt. – Tyvärr nådde vi inte en lösning inom utsatt tid. Alla frågor är tills vidare oavgjorda, och vi fortsätter förhandlingarna i dag, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så …

Universitetsförhandlingarna – FOSU: ”Parterna söker fortfarande en lösning på flera frågor”

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 30 mars. – Många frågor är fortfarande öppna. En av de principiella frågorna är om parterna har tillräckligt med vilja att lösa reformen av familjeledigheterna, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. Viktiga mål för FOSU är bland annat: Mer tid för forskning och konstnärlig verksamhet. Förtydligande av …

Visstidsanställningar – en evighetsfråga?

Visstidsanställningar vid universiteten är ett av mina varaktiga intressebevakningsteman, eftersom det är en så betydande sak just inom universitetssektorn. Vid universiteten har grovt taget 70 procent av undervisnings- och forskningspersonalen visstidsanställningar. När det gäller övrig personal är situationen lyckligtvis något bättre, men inte nödvändigtvis ännu tillfredsställande den heller. I Forskarförbundets förfrågningar nämner medlemmarna gång på …

Takten vid universitetsförhandlingarnas avtalsbord blir intensivare

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 25 mars. – Förhandlingarna går nu in i ett intensivt skede där vi börjar utforma en helhetsuppgörelse, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Nästa vecka träffas parterna vid avtalsbordet måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så att det upphör …

Universitetsförhandlingarna: familjeledigheterna diskuteras igen

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 23 mars. FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti. – Universitetet har nu en mycket bra möjlighet att utmärka sig som en familjevänlig arbetsplats, …

Univetsitetsförhandlingarna: de viktigaste målen för texterna granskas

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 21 mars. Löntagarnas och arbetsgivarens representanter diskuterade i dag båda parters viktigaste mål för texterna. – Ståndpunkterna står fortfarande långt ifrån varandra. Vi gav veckans förhandlingsmöten teman, på onsdagen fortsätter vi behandla reformen av familjeledigheterna, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Förhandlingarna fortsätter den …

Dagens teman vid universitetsförhandlingarna – lönesystem och visstidsanställningar

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 mars. I dag diskuterade avtalsparterna utvecklandet av lönesystemet och minskningen av den relativa andelen visstidsanställningar. FOSU:s mål är att utveckla lönerna och lönesystemen med hjälp av ett långvarigare löneprogram, åtgärda flaskhalsar och främja jämställdheten. – Vi vill stärka universitetens konkurrenskraft som arbetsplatser och föregångare …

Vi är universitetet!

Rysslands attack mot Ukraina berör oss alla. I enlighet med EU:s riktlinjer fryser Finland högskole- och forskningssamarbetet med Ryssland. Åtgärden är inriktad till stöd för Ukraina, inte mot ryska studerande och forskare. En grupp ryska forskare som är verksamma i Finland kräver att krigshandlingarna i Ukraina upphör. Universiteten bereder i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet …

Universitetsförhandlingarna om kollektivavtalet fortsatte i onsdags – nu behandlas familjeledigheterna

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 15 mars. I dag diskuterade förhandlarna frånvaro och familjeledigheter. FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti. FOSU:s förhandlingschef Katja Aho betonar att även andra …