Aktuellt

Det nya tvååriga kollektivavtalet för 34 000 löntagare vid universiteten har godkänts

Löntagarnas huvudavtalsorganisationer och Bildningsarbetsgivarna har godkänt det förhandlingsresultat som uppnåddes i fredags som universitetens nya kollektivavtal för perioden 1.4.2023–31.3.2025. Om lönevillkoren för de 34 000 löntagarna vid universiteten förhandlar FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna. Den allmänna förhöjningen höjer lönerna under en tvåårsperiod med sammanlagt 5,5 procent. – De …

FOSU godkände ett nytt tvåårigt kollektivavtal på tisdagen 28.3

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har godkänt ett nytt kollektivavtal för universiteten. Avtalet omfattar cirka 34 000 löntagare vid universiteten. Vi berättar om avtalslösningens innehåll när alla parters förvaltningar har godkänt den. Om universitetens allmänna kollektivavtal förhandlar FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna. Medlemmarna i de Akava-anslutna …

Uppgörelse om löneförhöjningarna till 34 000 universitetsanställda uppnåddes på fredagen 24.3

En uppgörelse uppnåddes i förhandlingarna om löneförhöjningarna till 34 000 löntagare vid universiteten på förmiddagen på fredagen den 24 mars. Vi berättar om den tvååriga avtalslösningens innehåll när alla parters förvaltningar har godkänt den. FOSU:s delegation för universitetssektorn och styrelse sammanträder den 28 mars. Om universitetens allmänna kollektivavtal förhandlar FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den …

Förhandlingarna om de universitetsanställdas löner fortsatte på torsdag den 16 mars

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löner fortsatte den 16 mars. – Förhandlingarna om löneförhöjningarna fortsatte. Parternas synpunkter behöver fortfarande förenas. FOSU:s mål är procentuella löneförhöjningar som förbättrar köpkraft för alla universitetsanställda, berättar ordföranden för FOSU:s universitetsdelegation Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. Nästa gång möts löntagarorganisationerna och universitetsarbetsgivarnas företrädare Bildningsarbetsgivarna den 22 mars. FOSU, Fackförbundet Pro …

Förhandlingarna om de universitetsanställdas löner fortsatte på onsdag

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löner fortsatte den 1 mars. – Parterna nådde tyvärr inte samförstånd om löneförhöjningarna, konstaterar ordföranden för FOSU:s universitetsdelegation Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. FOSU har upprepade gånger betonat att dess mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. Under coronatiden gjorde personalen på universiteten extra satsningar i syfte att säkerställa att forskningen …

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löneförhöjningar fortsatte på måndagen 27.2

Förhandlingarna om universitetspersonalens löner fortsatte den 27 februari. I måndags lämnade löntagarorganisationer deras presentation om löneökningar. JUKO har upprepade gånger framhållit att löntagarnas mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. Nästa gång löntagarorganisationer och arbetsgivarnas Sivista möter den 1 mars. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL …

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löneförhöjningar fortsatte på fredagen 17.2

Förhandlingarna om universitetspersonalens löner fortsatte under fredagen.Nästa gång löntagarorganisationer och arbetsgivarnas Sivista möter den 27 februari. JUKO har upprepade gånger framhållit att löntagarnas mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften, det vill säga en generell procentuell ökning. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har sagt upp …

Förhandlingarna om lönejusteringarna för det innevarande året körde fast – löntagarna väntar på att Bildningsarbetsgivarna tar initiativ till fortsatta förhandlingar

Förhandlingarna om det innevarande årets löner för över 34 000 universitetsanställda har slutat tills vidare till följd av att universitetsarbetsgivarnas representant Bildningsarbetsgivarna i fredags meddelade att organisationen ansåg att det inte finns förutsättningar att avtala om nya förhandlingstider. Ordföranden för FOSU:s universitetsdelegation Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och FOSU:s förhandlingschef Katja Aho understryker att arbetsgivarnas representant upprepade …

Förhandlingarna gick inte framåt på fredagen 10.2

Löneförhandlingarna för de universitetsanställda framskred inte heller den 10 februari. Inga nya förhandlingstider har överenskommits. Ordförande för Universitetssektorns Förhandlingsdelegation Tarja Niemielä (Professorsförbundet) ja FOSUs förhandlingschef Katja Aho förutsätter att arbetsgivaren förhåller sig seriöst gentemot löneförhandlingarna. JUKO har upprepade gånger framhållit att löntagarnas mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. Om man inte når en överenskommelse senast …

Universitetens löneförhandlingar stampar på stället

Förhandlingarna fortsatte ändå i dag och nästa gång möts parterna den 6 februari. Dessa förhandlingar hör till det tvååriga kollektivavtalet som slöts i april i fjol. Där kom man överens om att förhandla om 2023 års löneförhöjningar före slutet av januari. Förhandlingarna kring de 34 000 universitetsanställdas löneförhöjningar för i år började den 17 januari. …