Löntagarna vid universitet och arbetsgivaren förberedde löneförhandlingarna som börjar på tisdag nästa vecka

Vårens förhandlingsrunda för universiteten startade på tisdagen den 10 januari, då förhandlarna samlades på ett inledande seminarium för löntagarna och arbetsgivaren för att höra om de aktuella ekonomiska utsikterna.

Förhandlingarna om det innevarande årets löneförhöjningar för cirka 34 000 anställda vid universiteten börjar på tisdag den 17 januari.

Ordföranden för FOSU:s delegation för universitetssektorn Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och förhandlingschef Katja Aho påpekar att universiteten måste kunna konkurrera som högklassiga arbetsplatser och föregångare inom arbetslivet.

  • Även lönerna ska vara jämförbara och konkurrenskraftiga, så att våra universitet kan rekrytera de bästa krafterna och producera undervisning och forskningsinformation som har betydelse för samhället och företagen.

Om framsteg inte görs i löneförhandlingarna i januari–februari är det möjligt att säga upp universitetens tvååriga kollektivavtal så att det går ut i slutet av mars. I detta fall skulle personalen vid universiteten övergå till ett avtalslöst läge. I ett avtalslöst läge iakttas bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet, men det är också möjligt att vidta organisationsmässiga åtgärder.

JUKO berättar om förhandlingarna varje vecka i deras nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på JUKO:s webbplats www.juko.fi. Följ JUKO och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet besöka webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Universitetsfakta

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Det allmänna kollektivavtalet för universitetet gäller cirka 34 000 anställda.

Om FOSU

  • Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina kollektivavtal.
  • JUKO avtalar om tjänste- och arbetskollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, på universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.
  • JUKO är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.