Meddelanden

Kollektivavtal för universitetsanställda – den mest progressiva reformen av familjeledigheterna på arbetsmarknaden

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har accepterat ett nytt kollektivavtal för universiteten för perioden 1.4.2022–31.3.2024. Den totala löneförhöjningen för det första året är 1,9 procent, medan den allmänna förhöjningen för alla löner är 1,45 procent från och med den 1 juni. En lokal delbetalning på 0,45 procent kommer att delas ut i december. Löneavtalet …

Ännu inget resultat i universitetsförhandlingarna – förhandlingarna fortsätter i dag

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor har fortsatt intensiva också denna vecka. På torsdagen fortsatte förhandlingarna till midnatt. – Tyvärr nådde vi inte en lösning inom utsatt tid. Alla frågor är tills vidare oavgjorda, och vi fortsätter förhandlingarna i dag, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så …

Universitetsförhandlingarna – FOSU: ”Parterna söker fortfarande en lösning på flera frågor”

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 30 mars. – Många frågor är fortfarande öppna. En av de principiella frågorna är om parterna har tillräckligt med vilja att lösa reformen av familjeledigheterna, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. Viktiga mål för FOSU är bland annat: Mer tid för forskning och konstnärlig verksamhet. Förtydligande av …

Takten vid universitetsförhandlingarnas avtalsbord blir intensivare

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 25 mars. – Förhandlingarna går nu in i ett intensivt skede där vi börjar utforma en helhetsuppgörelse, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Nästa vecka träffas parterna vid avtalsbordet måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så att det upphör …

Universitetsförhandlingarna: familjeledigheterna diskuteras igen

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 23 mars. FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti. – Universitetet har nu en mycket bra möjlighet att utmärka sig som en familjevänlig arbetsplats, …

Univetsitetsförhandlingarna: de viktigaste målen för texterna granskas

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 21 mars. Löntagarnas och arbetsgivarens representanter diskuterade i dag båda parters viktigaste mål för texterna. – Ståndpunkterna står fortfarande långt ifrån varandra. Vi gav veckans förhandlingsmöten teman, på onsdagen fortsätter vi behandla reformen av familjeledigheterna, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Förhandlingarna fortsätter den …

Dagens teman vid universitetsförhandlingarna – lönesystem och visstidsanställningar

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 mars. I dag diskuterade avtalsparterna utvecklandet av lönesystemet och minskningen av den relativa andelen visstidsanställningar. FOSU:s mål är att utveckla lönerna och lönesystemen med hjälp av ett långvarigare löneprogram, åtgärda flaskhalsar och främja jämställdheten. – Vi vill stärka universitetens konkurrenskraft som arbetsplatser och föregångare …

Universitetsförhandlingarna om kollektivavtalet fortsatte i onsdags – nu behandlas familjeledigheterna

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 15 mars. I dag diskuterade förhandlarna frånvaro och familjeledigheter. FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti. FOSU:s förhandlingschef Katja Aho betonar att även andra …

Förhandlingarna om universitetens anställningsvillkor fortsatte på fredagen – Förtroendemännen har mycket ansvar vid lokala avtal

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 februari. – Vi inledde en diskussion om förtroendemannens ställning och anknytande avtalsbestämmelser, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. Aho påminner om att kollektivavtalet garanterar universiteten omfattande möjligheter till lokala avtal och att förtroendemännens kompetens och tid som används för förtroendeuppdraget är till nytta också för …

Förhandlingarna om universitetens kollektivavtal inleddes på fredagen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts också inom universitetssektorn då arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter lade fram sina mål för avtalet i Akavahuset fredagen den 11 februari. Samtidigt uppsades det allmänna kollektivavtalet för universitet så att avtalet upphör den 31 mars. Universitetssektorn var en av de sista FOSU-sektorerna som inledde sin kollektivavtalskampanj, eftersom universitetskollektivavtalsperioden löper ut …