Aktuellt

Kollektivavtal för universitetsanställda – den mest progressiva reformen av familjeledigheterna på arbetsmarknaden

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har accepterat ett nytt kollektivavtal för universiteten för perioden 1.4.2022–31.3.2024. Den totala löneförhöjningen för det första året är 1,9 procent, medan den allmänna förhöjningen för alla löner är 1,45 procent från och med den 1 juni. En lokal delbetalning på 0,45 procent kommer att delas ut i december. Löneavtalet …

Ännu inget resultat i universitetsförhandlingarna – förhandlingarna fortsätter i dag

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor har fortsatt intensiva också denna vecka. På torsdagen fortsatte förhandlingarna till midnatt. – Tyvärr nådde vi inte en lösning inom utsatt tid. Alla frågor är tills vidare oavgjorda, och vi fortsätter förhandlingarna i dag, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så …

Universitetsförhandlingarna: familjeledigheterna diskuteras igen

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 23 mars. FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti. – Universitetet har nu en mycket bra möjlighet att utmärka sig som en familjevänlig arbetsplats, …

Univetsitetsförhandlingarna: de viktigaste målen för texterna granskas

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 21 mars. Löntagarnas och arbetsgivarens representanter diskuterade i dag båda parters viktigaste mål för texterna. – Ståndpunkterna står fortfarande långt ifrån varandra. Vi gav veckans förhandlingsmöten teman, på onsdagen fortsätter vi behandla reformen av familjeledigheterna, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Förhandlingarna fortsätter den …

Diskussionen om arbetstiden fortsatte vid universitetsförhandlingarna i torsdags

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 10 mars. – Vi fortsatte diskussionen om arbetstidskapitlet i kollektivavtalet, även bedömningen av avtalets könskonsekvenser behandlades, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. För övrig sakkunnigpersonal är FOSU:s mål att avtalets bestämmelser bättre än för närvarande erkänner distansarbete och multilokalt arbete samt arbete som utförs under resor. …

Universitetssektorns avtalsförhandlingar fortsatte i torsdags

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 3 mars. – Vi diskuterade i dag arbetstidskapitlen i avtalet för övrig personal och undervisnings- och forskningspersonal, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. För övrig sakkunnigpersonal är FOSU:s mål att kollektivavtalets bestämmelser bättre än för närvarande erkänner distansarbete och multilokalt arbete samt arbete som utförs under …

Maria Löfgren, verksamhetsledare för förhandlingsorganisationen FOSU: Samhörighet är de universitetsanställdas styrka

Maria Löfgren, verksamhetsledare för förhandlingsorganisationen FOSU, varför är universitetssektorn viktig för FOSU? Universiteten utbildar största delen av FOSU-medlemmarna och de utgör också i övrigt grundpelaren i vårt samhälles kompetens och innovationer och därmed den ekonomiska tillväxten. Ur denna synvinkel är universitetssektorn ett slags flaggskepp för oss. Vad innebär beredskap för stridsåtgärder? Varför behövs det?  Beredskap …

Det enda vi har

För 12 år sedan ingick universiteten sitt första egna kollektivavtal (KA). Avtalet är inte perfekt, men det är nödvändigt, säger universitetens representanter. I början av året ska det förhandlas igen. Förhandlingarna förutspås bli ovanligt svåra – igen. De förra förhandlingarna slutade natten mellan den 9 och 10 mars 2010. Träffande nog var natten mulen, men …

Förberedelserna inför förhandlingarna har startat

Universitetens allmänna kollektivavtal är i kraft till och med 31.3.2022. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal, som träder i kraft 1.4.2022, börjar i februari–mars 2022. Innan förhandlingsparterna sätter sig vid förhandlingsbordet fastställer vardera parten sina egna mål för förhandlingarna. Förhandlingsorganisationen JUKO, som representerar de anställda håller som bäst på att fastställa sina egna mål för förhandlingarna. …

Kollektivavtalet utvecklas ständigt

I universitetens allmänna kollektivavtal har det avtalats att de parter som representerar de anställda och arbetsgivarna (JUKO och Sivista) för en regelbunden dialog även under kollektivavtalets giltighetstid. I det aktuella kollektivavtalet har det avtalats om fem arbetsgrupper vars syfte är att utveckla kollektivavtalet och arbetsvillkoren: Statistikarbetsgruppen behandlar frågor som rör en gemensam datagrund, produktion av …