Blogg

Visstidsanställningar – en evighetsfråga?

Visstidsanställningar vid universiteten är ett av mina varaktiga intressebevakningsteman, eftersom det är en så betydande sak just inom universitetssektorn. Vid universiteten har grovt taget 70 procent av undervisnings- och forskningspersonalen visstidsanställningar. När det gäller övrig personal är situationen lyckligtvis något bättre, men inte nödvändigtvis ännu tillfredsställande den heller. I Forskarförbundets förfrågningar nämner medlemmarna gång på …

Vi är universitetet!

Rysslands attack mot Ukraina berör oss alla. I enlighet med EU:s riktlinjer fryser Finland högskole- och forskningssamarbetet med Ryssland. Åtgärden är inriktad till stöd för Ukraina, inte mot ryska studerande och forskare. En grupp ryska forskare som är verksamma i Finland kräver att krigshandlingarna i Ukraina upphör. Universiteten bereder i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet …

En titt på grannbordens behållning

Den alltjämt pågående arbets- och tjänstekollektivavtalsomgången är den första på länge då det åtminstone i princip är möjligt att förhandla om kollektivavtalsfrågor utan utifrån angivna ramar. Hela 2010-talet var vi i praktiken bundna till olika konkurrenskraftslösningar och för ett par år sedan var vi dessutom tvungna att i stor utsträckning förhandla om avskaffande av arbetstidsförlängningen, …

Hur uppnår vi det som tillkommer oss?

Ibland är det frågan om en berättelse. Om hur något har gjorts. Jag ville skriva om hur vi i förbunden arbetar för våra medlemmars bästa, hur vi förbereder oss för kollektivavtalsförhandlingar eller hur vi träffar och möter de medlemmar vilkas intressen vi driver. Vi började redan förra året, 2021, och vårt arbete fortsätter. Vi finns …

Universitetspersonalens arbetsförhållanden måste förbättras

Universitetspersonalen har varit flexibel under hela pandemin. Som universitetsrektorerna skriver har lärarna belastats av att ta i bruk distansundervisningsredskap och nya pedagogiska lösningar och två vårar har universiteten dessutom ordnat urvalsprov med omfattande undantagsarrangemang. Vetenskaplig forskning är en av hörnstenarna i samhällets kristålighet.  Universitetssektorns förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har nu börjat. Vid ett gemensamt …

Universitetssektorns kollektivavtalsförhandlingar inleds i februari

Universitetens allmänna kollektivavtal gäller till slutet av mars 2022. Vid förhandlingarna representeras universitetsarbetsgivaren av Bildningsarbetsgivarna och de universitetsanställda av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Fackförbundet Pro samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. FOSU är den klart största huvudavtalsorganisationen; vid universiteten finns fler än 18 000 medlemmar som hör till förbund …