JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren: Yhteishenki on yliopistolaisten vahvuus

Maria Löfgren, neuvottelujärjestö JUKO:n toiminnanjohtaja, miksi yliopistosektori on JUKO:lle tärkeä?

Yliopistot kouluttavat valtaosan jukolaisista ja ne ovat muutenkin yhteiskuntamme osaamisen, innovaatioiden ja näiden myötä talouskasvun peruspilari. Tästä näkökulmasta yliopistosektori on eräänlainen lippulaivamme.

Mitä työtaisteluvalmius tarkoittaa? Miksi sitä tarvitaan? 

Työtaisteluvalmius tarkoittaa sitä, että kun vanha sopimus on päättynyt ja neuvottelut uudesta jämähtävät, jäsenet tukevat sopimuksen saavuttamista painostustoimin. Työnantaja joutuu tällöin punnitsemaan, ottaako vastaan painostustoimista tulevan haitan vai onko järkevämpää edetä kohti sopimusta.

Mitkä ovat yliopistosektorin järjestövalmiuden vahvuudet?

Tiedeyhteisö on osoittanut vahvaa yhteenkuuluvuutta tiukan paikan tullen ja mielestäni tuttu slogan ”Me olemme yliopisto” kuvaa tätä yhteenkuuluvuutta erittäin hyvin. Esimerkiksi vuonna 2018 Helsingin yliopiston lakko oli onnistunut esimerkki yhteishengestä ja laillisesta painostustoimesta. Tiukat paikat ja haasteet ovat yleensä omiaan tiivistämään rivejä. 

Miten jäsenistö voi valmistautua tulevalle neuvottelukierrokselle? 

On tärkeää ensinnäkin pysyä kärryillä, mistä asioista neuvotellaan ja miten neuvottelut etenevät. JUKO viestii jokaisen neuvottelutapaamisen jälkeen kuulumisia luottamusmiehille ja liitoille, jotka puolestaan viestivät kuulumisia jäsenille. Toiseksi on tärkeää, että jokainen on valmis puolustamaan omia etujaan osana yliopistoyhteisöä. Työtaistelu on viimesijainen keino, mutta kun siihen joudutaan turvautumaan, on tosi kyseessä. Silloin rivit eivät saa rakoilla ja jokainen voi omalta osaltaan edistää hyvää yhteishenkeä.