Blogi

Päättäjät panostavat yliopistoihin, mutta työnantaja ei halua pitää osaajistaan kiinni

Millä tavoin yliopistot ovat valmiita investoimaan ihmisiinsä? Erityisesti väitöskirjatutkijoiden palkat ovat heikompia kuin muiden julkisestikin esillä olleiden matalapalkka-alojen palkat.  ”Sijoitus yliopistoihin on investointi, joka tuo itsensä moninkertaisesti takaisin. Siksi se on sijoitus hyvän kierteeseen”, totesi rehtori Jukka Kola kirjoituksessaan Turun yliopiston blogissa 28.2.2023. Viime viikkojen viestit yliopistolaisten palkantarkistusneuvotteluista kertovat, että yliopistojen johto ei ole sisäistänyt, että yliopisto on yhtä …

Määräaikaiset työsopimukset – ikuisuuskysymys?

Määräaikaisuudet yliopistoissa on yksi omista kestoedunvalvontateemoistani, koska se on asiana niin merkittävä juuri yliopistosektorilla. Yliopistoissa opetus- ja tutkimushenkilöstöstä karkeasti 70 prosenttia työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa. Muun henkilöstön osalta tilanne on onneksi hieman parempi, mutta ei välttämättä vielä tyydyttävä sekään. Jäsenkyselyissä määräaikaiset työsuhteet nousevat kerta toisensa jälkeen työpahoinvoinnin ykkössyynä esiin. Työntekijöiden roikottaminen määräaikaisuuksissa vuosi toisensa jälkeen on …

Me olemme yliopisto!

Venäjän hyökkäys Ukrainaan koskettaa meitä kaikkia. EU:n linjausten mukaisesti Suomi jäädyttää korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön Venäjän kanssa. Toimi kohdistuu Ukrainan tueksi, ei venäläisiä opiskelijoita tai tutkijoita vastaan. Joukko Suomessa toimivia venäläisiä tutkijoita vaatii sotatoimien lopettamista Ukrainassa. Yliopistot valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa toimia, joilla voidaan tukea ukrainalaisia opiskelijoita, korkeakoulujen henkilökuntaa ja tutkijoita sekä tarjota sotaa …

Katsaus naapuripöytien antiin

Edelleen käynnissä oleva työ- ja virkaehtosopimuskierros on pitkästä aikaa ensimmäinen, jolloin on ainakin periaatteessa mahdollista neuvotella työehtosopimusasioista ilman ulkoa annettuja raameja. Koko 2010-luku oltiin käytännössä sidoksissa erilaisiin kilpailukykyratkaisuihin ja pari vuotta sitten jouduttiin vielä laajasti neuvottelemaan ns. kiky-tuntien poistosta. Tällä kertaa myös yliopistojen työehtosopimusta on mahdollista tarkastella sen omista lähtökohdista käsin. On toki selvää, että …

Miten saavutamme sen, mikä meille kuuluu?

Joskus kyse on tarinasta. Siitä, miten jotain on tehty. Halusin kirjoittaa siitä, miten me liittojen toimijat teemme työtä jäsentemme hyväksi, miten valmistaudumme työehtosopimusneuvotteluihin tai miten tapaamme ja kohtaamme jäseniä, joiden asioita ajamme. Aloitimme jo viime vuonna, 2021, ja työmme jatkuu. Meitä on kaikista liitoista, jotka ovat yliopistosektorilla edustettuina. Tapaamme, kirjoitamme toisillemme ja kokoustamme. Varmasti kuten …

Yliopistolaisten työskentelyolosuhteita parannettava

Yliopistolaiset ovat venyneet koko pandemian ajan. Kuten yliopistojen rehtorit kirjoittavat, opettajia ovat kuormittaneet opetuksen etätyökalujen ja uusien pedagogisten ratkaisujen haltuunotto ja kahtena keväänä yliopistot ovat järjestäneet myös valintakokeet mittavilla poikkeusjärjestelyillä. Tieteellinen tutkimus on yhteiskuntamme kriisinkestävyyden kivijalka.  Yliopistosektorin neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat nyt alkaneet. Yhteisessä seminaarissa työnantajapuolen kanssa saimme katsauksen maan yleisestä taloustilanteesta sekä yliopistojen taloudesta. …

Yliopistosektorin työehtosopimusneuvottelut alkavat helmikuussa

Yliopistojen yleinen työehtosopimus on voimassa vuoden 2022 maaliskuun loppuun saakka. Neuvotteluissa yliopistotyönantajaa edustaa Sivistystyönantajat ja yliopistossa työskenteleviä henkilöitä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Ammattiliitto Pro sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. JUKO on selvästi suurin pääsopija; yliopistoissa on yli 18 000 akavalaisiin liittoihin kuuluvaa jäsentä. Työehtosopimusta sovelletaan lähestulkoon kaikkiin yliopistoissa työskenteleviin. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on …