Tiedotteet

Yliopistojen 34 000 palkansaajan uusi kaksivuotinen työehtosopimus on hyväksytty

Yleiskorotukset nostavat palkkoja yhteensä 5,5 prosenttia. Toukokuussa yliopistojen kokoaikaiset työntekijät saavat vähintään 400 euron kertaerän. Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Sivista ovat hyväksyneet viime perjantaina syntyneet neuvottelutuloksen yliopistojen uudeksi työehtosopimukseksi ajalle 1.4.2023–31.3.2025. Yliopistojen 34 000 palkansaajan työehdoista neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista. Yleiskorotus on nostaa palkkoja kahdessa vuodessa yhteensä 5,5 prosenttia. …

34 000 yliopistolaisen palkankorotuksista syntyi neuvottelutulos perjantaina 24.3.

Yliopistojen palkankorotusneuvotteluissa on saavutettu perjantaina aamupäivällä 34 000:tta palkansaajaa koskeva neuvottelutulos. Kaksivuotisen sopimusratkaisun sisällöstä kerromme, kun kaikkien osapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sen. JUKOn yliopistoneuvottelukunta ja hallitus kokoontuvat 28. maaliskuuta. Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista. JUKOn edustamien akavalaisten liittojen jäsenet työskentelevät yliopistoissa muun muassa tutkimuksen, opetuksen ja …

Neuvottelut yliopistojen henkilöstön palkoista jatkuivat keskiviikkona 22.3

Neuvottelut 34 000 yliopistolaisen palkkaratkaisusta jatkuivat 22. maaliskuuta. JUKO tavoittelee ostovoimaa parantavia palkankorotuksia. Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat 24. maaliskuuta. JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat irtisanoneet 17. helmikuuta yliopistoja koskevan työehtosopimuksen päättymään maaliskuun loppuun. Sopimuksen irtisanomisesta seuraa, että jos neuvottelutulosta ei synny, yliopistojen henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. huhtikuuta. Tällöin työpaikoilla …

Neuvottelut yliopistojen henkilöstön palkoista jatkuivat torstaina 16.3.

Neuvottelut 34 000 yliopistolaisen palkkaratkaisusta jatkuivat 16. maaliskuuta. – Neuvottelua jatkettiin palkantarkistuksista. Osapuolten näkemyksissä on vielä yhteensovitettavaa. JUKO tavoittelee kaikille yliopistolaisille tulevia ostovoimaa turvaavia prosentuaalisia yleiskorotuksia, JUKOn yliopistosektorin puheenjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto) ja neuvottelupäällikkö Katja Aho kertovat. Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat 22. maaliskuuta. JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat irtisanoneet 17. helmikuuta yliopistoja koskevan työehtosopimuksen …

Neuvottelut yliopistojen henkilöstön palkoista jatkuivat keskiviikkona 1.3.

Neuvottelut yliopistolaisten palkoista jatkuivat 1. maaliskuuta. –Valitettavasti osapuolet eivät päässeet yhteisymmärryksen palkankorotuksista, JUKOn yliopistosektorin puheenjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto) ja neuvottelupäällikkö Katja Aho toteavat. JUKO on painottanut toistuvasti, että se tavoittelee ostovoimaa parantavia palkankorotuksia. Yliopistojen henkilöstö on korona-aikana venynyt ja huolehtinut korkeatasoisesta tutkimuksesta ja opetuksesta poikkeusoloissa. Sisäänottomäärät ovat kuluneella hallituskaudella kasvaneet, ja suunnitelmissa on lisätä edelleen …

Neuvottelut lähtökuopissa, seuraavan kerran osapuolet tapaavat perjantaina 10. helmikuuta

Yliopistoissa työskentelevien palkkaneuvottelut jatkuivat maanantaina. Neuvottelut 34 000 yliopistolaisen tämän vuoden palkankorotuksista alkoivat 17. tammikuuta. JUKO on toistuvasti painottanut, että se tavoittelee ostovoimaa parantavia palkankorotuksia eli prosentuaalista yleiskorotusta. Nyt käytävät neuvottelut ovat osa viime vuoden huhtikuussa solmittua kaksivuotista työehtosopimusta, jossa on sovittu, että vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan tammikuun loppuun mennessä. Neuvotteluja on jatkettu tammikuulta ja …

Yliopistojen palkkaneuvottelut jumittavat

Neuvotteluja kuitenkin jatkettiin tänään ja seuraavan kerran osapuolet tapaavat 6. helmikuuta. Nyt käytävät neuvottelut ovat osa viime vuoden huhtikuussa solmittua kaksivuotista työehtosopimusta, jossa on sovittu, että vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan tammikuun loppuun mennessä. Neuvottelut 34 000 yliopistolaisen tämän vuoden palkankorotuksista alkoivat 17. tammikuuta. JUKO on toistuvasti painottanut, että palkansaajien tavoite on ostovoimaa parantavat palkankorotukset. Jos …

Neuvottelut 34 000 yliopistolaisen kuluvan vuoden palkankorotuksista jatkuivat perjantaina

Yliopistoissa työskentelevien kuluvan vuoden palkkaneuvottelut jatkuivat tänään perjantaina. JUKO tavoittelee neuvotteluissa ostovoimaa parantavia palkankorotuksia. JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto) korostaa, että hintojen nousuvauhti tälle vuodelle on edelleen totuttua huomattavasti korkeampi. – Tällä hetkellä keskitymme neuvottelemaan tämän vuoden palkankorotuksista. JUKO on toistuvasti tähdentänyt, että Suomen tulevaisuus pohjaa osaamiseen ja yliopistojen opetus- ja tutkimustyö on tässä avaintekijä. Jos …

Neuvottelut yliopistolaisten kuluvan vuoden palkoista jatkuivat perjantaina

Neuvottelut yliopistojen henkilöstön kuluvan vuoden palkankorotuksista jatkuivat perjantaina 20. tammikuuta. Yhteensä ne koskevat 34 000:ta palkansaajaa. Perjantain tapaamisessa osapuolet esittivät neuvottelutavoitteensa. – Inflaation laukatessa yliopistoissa työskentelevien reaaliansiot ovat laskeneet. Myös meillä on tarve ostovoimaa parantaville palkankorotuksille, painottaa JUKOn yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja ja Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä. Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta ja harjoittelukouluja koskevista määräyksistä neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö …

Neuvottelut yliopistojen 34 000 palkansaajan tämän vuoden palkoista alkoivat tiistaina

Neuvottelut yliopistojen kuluvan vuoden palkankorotuksista ovat käynnistyneet tiistaina 17. tammikuuta. Yhteensä ne koskevat 34 000:ta palkansaajaa. JUKOn yliopistosektorin neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto) ja neuvottelupäällikkö Katja Aho painottavat, että suomalaisten yliopistojen on kyettävä kilpailemaan työpaikkoina palkoilla, laadulla ja työelämän edelläkävijöinä. Jos palkoista ei synny neuvottelutulosta tammi–helmikuussa, keväällä 2022 solmittu kaksivuotinen työehtosopimus on mahdollista irtisanoa päättymään …