Universitetens löneförhandlingar stampar på stället

Förhandlingarna fortsatte ändå i dag och nästa gång möts parterna den 6 februari.

Dessa förhandlingar hör till det tvååriga kollektivavtalet som slöts i april i fjol. Där kom man överens om att förhandla om 2023 års löneförhöjningar före slutet av januari.

Förhandlingarna kring de 34 000 universitetsanställdas löneförhöjningar för i år började den 17 januari.

JUKO har upprepade gånger framhållit att löntagarnas mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften.

Om man inte når en överenskommelse senast den 17 februari kan det tvååriga kollektivavtalet sägas upp så att det upphör att gälla i slutet av mars.

Då skulle all universitetspersonal gå över till ett avtalslöst tillstånd den 1 april. I ett avtalslöst tillstånd följs det gamla kollektivavtalets bestämmelser, men stridsåtgärder är också möjliga.

Medlemmarna i Akavaförbunden, som JUKO representerar, arbetar på universiteten med bland annat forskning, undervisning och administration samt i ledningsuppgifter.

Förhandlingarna kring universitetens allmänna kollektivavtal och bestämmelserna rörande övningsskolorna förs av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Bildningsarbetsgivarna Sivista.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Vi berättar om förhandlingarna varje vecka i vårt nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på vår webbplats www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet använda webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Vi är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.