Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löneförhöjningar fortsatte på fredagen

Me olemme yliopisto.

JUKO strävar i förhandlingarna efter löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. Parterna möts nästa gång måndagen den 30 januari.

Årets löneförhandlingar för dem som jobbar på universitet fortsatte i dag på fredagen. JUKO strävar i förhandlingarna efter löneförhöjningar som förbättrar köpkraften.

Ordföranden för JUKOs universitetsdelegation, Tarja Niemelä (Professorsförbundet), framhåller att priserna i år fortfarande kommer att stiga mer än vanligt.

– För tillfället koncentrerar vi oss på att förhandla om årets löneförhöjningar.

JUKO har upprepade gånger poängterat att Finlands framtid bygger på kunnande och att universitetens undervisnings- och forskningsarbete är en nyckelfaktor i sammanhanget.

Om man inte når en överenskommelse i januari-februari kan det tvååriga kollektivavtalet från våren 2022 sägas upp så att det upphör att gälla i slutet av mars. Då skulle all universitetspersonal gå över till ett avtalslöst tillstånd den 1 april.

– I ett avtalslöst tillstånd följs det gamla kollektivavtalets bestämmelser, men stridsåtgärder är också möjliga, påminner universitetssektorns förhandlingschef Katja Aho.

Medlemmarna i Akavaförbunden, som JUKO representerar, arbetar på universiteten inom bland annat forskning, undervisning och administration samt i ledningsuppgifter.

Förhandlingarna kring universitetens allmänna kollektivavtal och bestämmelserna rörande övningsskolorna förs av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Bildningsarbetsgivarna Sivista.

Parterna möts nästa gång måndagen den 30 januari.

Förhandlingarna hör till det tvååriga kollektivavtalet som slöts i april 2022. Där kom parterna överens om att förhandla om 2023 års löneförhöjningar före slutet av januari.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Vi berättar om förhandlingarna varje vecka i vårt nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på vår webbplats www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet använda webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Vi är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.