Universitetsförhandlingarna: familjeledigheterna diskuteras igen

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 23 mars.

FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti.

– Universitetet har nu en mycket bra möjlighet att utmärka sig som en familjevänlig arbetsplats, betonar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho.

Förhandlingarna fortsätter den 25 mars.

Förhandlingarna om kollektivavtalet inom universitetssektorn inleddes den 11 februari. Avtalet har sagts upp så att det upphör den 31 mars.

Förhandlingarna under luppen i alla våra kanaler!

Vi berättar om avtalsförhandlingarna på vår hemsida www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry med hashtaggarna #neuvotellen2022 #yliopisto #meolemmeyliopisto. Förhandlingsinnehåll speciellt för ungdomar finns på Instagram @juko_ry.

Avtalssoppan-webbplatsen av FOSU och förbund i universitetssektorn berättar för dem som arbetar vid universitet vad kollektivavtalet betyder och innehåller: tyoehtosoppa.fi/sv/.

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetschef Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen(Högskoleutbildade samhällsvetare) och intressebevakningsledare Mia Weckman (Forskarförbundet)

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Det allmänna kollektivavtalet för universitetet gäller cirka 34 000 anställda.

Varför kollektivavtalsförhandlingar?

Arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer förhandlar om ett antal arbetsrättsliga bestämmelser som inte finns i lag.

Förhandlingarna handlar bland annat om löneförhöjningar, total arbetstid för undervisnings- och forskningspersonal samt arbetstids- och semesterbestämmelser för övrig yrkespersonal. Kollektivavtalet fastställer en miniminivå över vilken mer gynnsamma villkor kan avtalas genom ett lokalt, preciserande avtal.

Kollektivavtalet innehåller kvalitativa och monetära förmåner. Förhandlingarna går vanligtvis ut på att först diskutera de kvalitativa målen och deras eventuella kostnadskonsekvenser och att sedan komma överens om lönerna som en del av det totala paketet.

Kontaktuppgifter

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina kollektivavtal. Vi kommer överens om anställningsvillkoren i kommunerna, staten, socialvårdssektorn, universiteten, kyrkorna och Avainta-branscherna samt i Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.