Ännu inget resultat i universitetsförhandlingarna – förhandlingarna fortsätter i dag

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor har fortsatt intensiva också denna vecka. På torsdagen fortsatte förhandlingarna till midnatt.

– Tyvärr nådde vi inte en lösning inom utsatt tid. Alla frågor är tills vidare oavgjorda, och vi fortsätter förhandlingarna i dag, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho.

Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så att det upphör den 31 mars. Eftersom förhandlingarna ännu inte ledde till resultat på torsdagen, har de som arbetar vid universitet övergått till ett avtalslöst läge i dag fredagen den 1 april.

I ett avtalslöst läge tillämpas vid universiteten bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt avtal träder i kraft. Detta kallas för efterverkan.

I ett avtalslöst läge finns det ingen fredsplikt och olika påtryckningsåtgärder är möjliga om löntagarna och arbetsgivaren inte kan komma överens om arbetsvillkoren.

Avtalsförhandlingarna inom universitetssektorn inleddes den 11 februari.