Universitetsförhandlingarna – FOSU: ”Parterna söker fortfarande en lösning på flera frågor”

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 30 mars.

– Många frågor är fortfarande öppna. En av de principiella frågorna är om parterna har tillräckligt med vilja att lösa reformen av familjeledigheterna, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho.

Viktiga mål för FOSU är bland annat:

  • Mer tid för forskning och konstnärlig verksamhet.
  • Förtydligande av spelreglerna för distansarbete och multilokalt arbete, särskilt i fråga om övrig sakkunnigpersonal.
  • De som arbetar vid universitet vill att reformen av familjeledigheterna som träder i kraft i början av augusti ska synas i arbetsvillkoren i synnerhet som en jämlik avlöning av nya föräldraledigheter.
  • Av undervisnings- och forskningspersonalen arbetar 70 procent fortfarande på tidsbegränsade kontrakt, sätt att förbättra situationen måste hittas också vid kollektivavtalsförhandlingarna.
  • Den ökade belastningen måste beaktas i kollektivavtalet.
  • De universitetsanställda har fått bära ett tungt lass under hela pandemin och förtjänar adekvata löneförhöjningar. FOSU arbetar för procentuella generella lönehöjningar för att vi ska kunna trygga en balanserad löneutveckling för alla personalgrupper. Det finns ingen anledning att låta löneutvecklingen vid universiteten bli sämre än inom andra sektorer.

Om förhandlingsresultat inte uppnås på torsdag, övergår de universitetsanställda till ett avtalslöst läge på fredag

Den här veckan är universitetsförhandlingarna intensiva och parterna har utöver denna dag också träffats måndag och tisdag. Också torsdag är en förhandlingsdag.

Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så att det upphör torsdagen den 31 mars. Om ett förhandlingsresultat inte nås före det, övergår de som arbetar vid universitet till ett avtalslöst läge fredagen den 1 april.

I ett avtalslöst läge tillämpas vid universiteten bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt avtal träder i kraft. Detta kallas för efterverkan.

I ett avtalslöst läge finns det ingen fredsplikt och olika påtryckningsåtgärder är möjliga om löntagarna och arbetsgivaren inte kan komma överens om arbetsvillkoren.

Avtalsförhandlingarna inom universitetssektorn inleddes den 11 februari.