Det nya tvååriga kollektivavtalet för 34 000 löntagare vid universiteten har godkänts

Löntagarnas huvudavtalsorganisationer och Bildningsarbetsgivarna har godkänt det förhandlingsresultat som uppnåddes i fredags som universitetens nya kollektivavtal för perioden 1.4.2023–31.3.2025.

Om lönevillkoren för de 34 000 löntagarna vid universiteten förhandlar FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna.

Den allmänna förhöjningen höjer lönerna under en tvåårsperiod med sammanlagt 5,5 procent.

– De båda löneförhöjningarna sker under det första avtalsåret, vilket är bra för löntagaren, berättar förhandlingschef Katja Aho från FOSU. 

I år höjer den allmänna förhöjningen lönerna för alla med 3,5 procent från och med den 1 september. I maj utbetalas till alla heltidsanställda vid universiteten ett engångsbelopp om 12,6 procent av månadslönen, dock minst 400 euro.

Förutsättningen för att få beloppet är att anställningen börjat den 1 februari i år och gäller fram till slutet av april, och att lön betalas åt personen också i maj.

– Ett kort avbrott till exempel mellan visstidsanställningar är inte ett hinder för att få beloppet, betonar Aho.

Engångsbeloppet betalas också till personer med eurobaserade löner samt till akademiforskare och akademiprofessorer som Finlands Akademi finansierar.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden stiger med 6 procent den 1 september.

Nästa år höjer den allmänna förhöjningen lönerna med 2 procent från och med den 1 mars.

Förhandlingschef Aho och ordföranden för FOSU:s delegation för universitetssektorn Tarja Niemelä (Professorsförbundet) betraktar det som ett positivt steg att parterna som en del av principen om fortlöpande förhandlingar nu förbundit sig att under avtalsperioden granska nuläget inom universitetens lönesystem och möjligheterna att utveckla systemet. 

– Genom detta vill vi påverka universitetens lönekonkurrensförmåga och attraktivitet som arbetsgivare, betonar Aho och Niemelä. 

Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning och förvaltning samt ledning.

Förhandlingshistorik

Förhandlingarna om löneförhöjningarna för det innevarande året började den 17 januari. De är en del av det tvååriga kollektivavtalet som ingicks i april i fjol och där parterna avtalade om att förhandla om löneförhöjningarna för år 2023 före utgången av januari. Löntagarorganisationerna sade upp kollektivavtalet för universiteten den 17 februari.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Vi är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.