FOSU godkände ett nytt tvåårigt kollektivavtal på tisdagen 28.3

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har godkänt ett nytt kollektivavtal för universiteten.

Avtalet omfattar cirka 34 000 löntagare vid universiteten. Vi berättar om avtalslösningens innehåll när alla parters förvaltningar har godkänt den.

Om universitetens allmänna kollektivavtal förhandlar FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna.

Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning och förvaltning samt ledning.

Förhandlingshistorik

Förhandlingarna om löneförhöjningarna för det innevarande året började den 17 januari. De är en del av det tvååriga kollektivavtalet som ingicks i april i fjol och där parterna avtalade om att förhandla om löneförhöjningarna för år 2023 före utgången av januari. Löntagarorganisationerna sade upp kollektivavtalet för universiteten den 17 februari.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Vi är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.