Förhandlingarna om de universitetsanställdas löner fortsatte på onsdag

Vi är universitet.

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löner fortsatte den 1 mars.

– Parterna nådde tyvärr inte samförstånd om löneförhöjningarna, konstaterar ordföranden för FOSU:s universitetsdelegation Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och FOSU:s förhandlingschef Katja Aho.

FOSU har upprepade gånger betonat att dess mål är löneförhöjningar som förbättrar köpkraften. Under coronatiden gjorde personalen på universiteten extra satsningar i syfte att säkerställa att forskningen och undervisningen var högklassig även under undantagsförhållandena. Under den innevarande regeringsperioden har universitetens antagningsmängder ökat, och det finns planer på att öka antalet nybörjarplatser ytterligare, fördubbla utbildningen av doktorer och tredubbla antalet internationella studerande.

Aho påpekar att kollektivavtalet sades upp den 17 februari, vilket innebär att parterna i fortsättningen inte längre förhandlar endast om lönerna, utan även om bland annat avtalsbestämmelserna och avtalsperiodens längd, dvs. om hela kollektivavtalet. Nästa gång möts löntagarorganisationerna och universitetsarbetsgivarnas företrädare Bildningsarbetsgivarna den 13 mars.

FOSU, Fackförbundet Pro och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har sagt upp kollektivavtalet för universitet så att det går ut i slutet av mars.

Av uppsägningen av avtalet följer också att om parterna inte når ett förhandlingsresultat, övergår personalen vid universiteten till avtalslöst läge den 1 april. Då iakttas det gamla tjänste- och arbetskollektivavtalet på arbetsplatserna fram tills dess att det nya avtalet är färdigt. I ett avtalslöst läge är också organisationsmässiga åtgärder möjliga.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Vi berättar om förhandlingarna varje vecka i vårt nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på vår webbplats www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet använda webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Vi är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.