Förhandlingarna om de universitetsanställdas löner fortsatte på torsdag den 16 mars

Me olemme yliopisto.

Förhandlingarna om 34 000 universitetsanställdas löner fortsatte den 16 mars.

– Förhandlingarna om löneförhöjningarna fortsatte. Parternas synpunkter behöver fortfarande förenas. FOSU:s mål är procentuella löneförhöjningar som förbättrar köpkraft för alla universitetsanställda, berättar ordföranden för FOSU:s universitetsdelegation Tarja Niemelä (Professorsförbundet) och FOSU:s förhandlingschef Katja Aho.

Nästa gång möts löntagarorganisationerna och universitetsarbetsgivarnas företrädare Bildningsarbetsgivarna den 22 mars.

FOSU, Fackförbundet Pro och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har den 17 februari sagt upp kollektivavtalet för universitet så att det går ut i slutet av mars.

Av uppsägningen av avtalet följer att om parterna inte når ett förhandlingsresultat, övergår personalen vid universiteten till avtalslöst läge den 1 april. Då iakttas det gamla tjänste- och arbetskollektivavtalet på arbetsplatserna fram tills dess att det nya avtalet är färdigt. I ett avtalslöst läge är också organisationsmässiga åtgärder möjliga.

Mer information

Medlemmarna i Akavaförbunden, som FOSU representerar, arbetar på universiteten inom bland annat forskning, undervisning och administration samt i ledningsuppgifter.

Vi berättar om förhandlingarna varje vecka i vårt nyhetsbrev Neuvottelu-uutiset och på vår webbplats www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry. Hashtaggar #MeOlemmeYliopisto #neuvotellen2023.

Det är också en god idé att regelbundet använda webbplatsen Yliopistotes.fi. FOSU:s och dess medlemsförbunds webbdatabank innehåller all väsentlig information om universitetens kollektivavtal.

Universitetsfakta

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetsledare Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare)

Det allmänna kollektivavtalet för universitet gäller cirka 34 000 anställda. Medlemmarna i de Akava-anslutna förbunden som FOSU representerar arbetar vid universiteten bland annat i uppgifter inom forskning, undervisning, förvaltning och ledning.

Ytterligare information

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi avtalar om arbets- och tjänstekollektivavtalens villkor i kommunerna, på välfärdsområdena, hos staten, vid universiteten, i den evangelisk-lutherska kyrkan samt i Avainta-branscherna, Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Vi är en förening för föreningar: FOSU har 11 medlemsföreningar som har 35 medlemsförbund.