På fredagen förhandlades det om de universitetsanställdas löner för det här året

Me olemme yliopisto.

Förhandlingarna om universitetspersonalens löneförhöjningar för i år fortsatte tisdagen den 24 januari. Parterna möts nästa gång fredagen den 27 januari. Förhandlingarna rör sammanlagt 34 000 löntagare.

Fredagen den 20 januari framförde parterna sina förhandlingsmål.

– På grund av den galopperande inflationen har de universitetsanställdas realinkomster sjunkit. Också vi har behov av löneförhöjningar som förbättrar köpkraften, framhåller ordföranden för JUKOs universitetsdelegation, Professorsförbundets verksamhetschef Tarja Niemelä.

Förhandlingarna kring universitetens allmänna kollektivavtal och bestämmelserna rörande övningsskolorna förs av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Bildningsarbetsgivarna Sivista.

Förhandlingschef Katja Aho på JUKO påpekar att om man inte når en överenskommelse om lönerna i januari-februari kan det tvååriga kollektivavtalet från våren 2022 sägas upp så att det upphör att gälla i slutet av mars.

Då skulle all universitetspersonal gå över till ett avtalslöst tillstånd den 1 april. I ett avtalslöst tillstånd följs det gamla kollektivavtalets bestämmelser, men stridsåtgärder är också möjliga.

Medlemmarna i Akavaförbunden, som JUKO representerar, arbetar på universiteten inom bland annat forskning, undervisning och administration samt i ledningsuppgifter.

Förhandlingarna hör till universitetens tvååriga kollektivavtal som slöts i april 2022. Där kom parterna överens om att förhandla om 2023 års löneförhöjningar före slutet av januari.