Valmistautuminen neuvotteluihin on käynnistynyt


Yliopistojen yleinen työehtosopimus on voimassa 31.3.2022 asti. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta, joka tulee voimaan 1.4.2022 lukien, alkavat helmi-maaliskuussa 2022.

Ennen kuin työehtosopimusosapuolet istuutuvat neuvottelupöytään, kumpikin osapuoli laatii omat neuvottelutavoitteensa. Työntekijöitä edustava neuvottelujärjestö JUKO on parhaillaan asettamassa omia neuvottelutavoitteitaan. Neuvottelutavoitteita on paljon ja ne koskevat palkankorotuksia, työaikakysymyksiä, työhyvinvointia ja muita työelämän laatuun liittyviä asioita. Kysymys on kokonaisuudesta, joka sisältää sekä laadullisia että euromääräisiä tavoitteita.

Yliopistojen yleistä työehtosopimusta noudatetaan kaikissa Suomen yliopistoissa ja sen piirissä on noin 33 000 työntekijää. Kun työehtosopimusneuvottelut alkavat, neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti. Tavoitteiden asettelun ja epävirallisen keskustelun jälkeen alkaa varsinainen neuvotteluvaihe.

Tavoitteena on aina päästä ratkaisuun ennen sopimuskauden päättymistä. Näin ei aina käy ja alkaa sopimukseton tila. Tällöin myös työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Työtaistelutoimenpiteitä on olemassa erilaisia ja lakko on aina viimesijaisin keino. Lakkoon mennään ainoastaan, jos neuvotteluteitse ei enää pystytä puolustamaan jäsenten oikeutettuja etuja. Esimerkiksi vuoden 2018 neuvotteluissa yliopistoissa jouduttiin turvautumaan lakko-oikeuteen.

Lakko-oikeus on Suomessa vahvasti lailla turvattu. Jos työtaistelutoimenpiteisiin joudutaan, jäseniä suojaa myös ammattiliitto, koska lakkoon meneminen on aina liiton päätös ja ammattiliitto kantaa siis riskin työtaistelun lainmukaisuudesta.

Anna Zibellini

työmarkkinalakimies

Akavan erityisalat