Tieteentekijöiden ja OAJ:n luottamusmiespäivät

Tieteentekijöiden ja OAJ:n järjestämillä yliopistosektorin luottamusmiespäivillä (29.10.2021) kuultiin luottamusmiesten kertomat kuulumiset eri yliopistoista. Tällä tavalla tietoa ja kokemuksia pystytään jakamaan ja mahdollisesti yhteisesti myös neuvomaan sen suhteen, kuinka toimia haastavissa tilanteissa. Luottamusmiespäiviin kuuluu aina koulutusosuus. Tällä kertaa luottamusmiehiä koulutettiin ajankohtaisista asioista, kuten tulevasta neuvottelukierroksesta ja tulevasta yt-lain muutoksesta. Lisäksi käytiin läpi yliopistojen määräaikaisuus- ja palkkatilastoja. Paikallisina asiantuntijoina luottamusmiehet osallistuivat myös tulevien työehtosopimusneuvotteluiden tavoitteiden asettamiseen. Keskustelimme pienryhmissä mm. siitä, mitkä asiat työehtosopimuksessa tällä hetkellä ovat hyvin ja missä olisi parantamisen varaa. Keskustelimme myös luottamusmiesten asemasta.