Neuvottelut yliopistojen henkilöstön palkoista jatkuivat torstaina 16.3.

Me olemme yliopisto.

Neuvottelut 34 000 yliopistolaisen palkkaratkaisusta jatkuivat 16. maaliskuuta.

– Neuvottelua jatkettiin palkantarkistuksista. Osapuolten näkemyksissä on vielä yhteensovitettavaa. JUKO tavoittelee kaikille yliopistolaisille tulevia ostovoimaa turvaavia prosentuaalisia yleiskorotuksia, JUKOn yliopistosektorin puheenjohtaja Tarja Niemelä (Professoriliitto) ja neuvottelupäällikkö Katja Aho kertovat.

Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat 22. maaliskuuta.

JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ovat irtisanoneet 17. helmikuuta yliopistoja koskevan työehtosopimuksen päättymään maaliskuun loppuun.

Sopimuksen irtisanomisesta seuraa, että jos neuvottelutulosta ei synny, yliopistojen henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. huhtikuuta. Tällöin työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.

Mistä tietoa?

JUKOn edustamien akavalaisten liittojen jäsenet työskentelevät yliopistoissa muun muassa tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon sekä johdon tehtävissä.

Kerromme neuvotteluista perjantaisin Neuvottelu-uutiset kirjeessä ja kotisivullamme. Seuraa meitä ja keskustelua Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry. Aihetunnisteemme ovat #MeOlemmeYliopisto ja #neuvotellen2023.

Myös Yliopistotes.fi-sivustoa kannattaa hyödyntää säännöllisesti. JUKOn ja sen jäsenliittojen verkkotietopankki kertoo kaiken olennaisen yliopistojen työehtosopimuksesta. Sivuilta löydät muun muassa englannin ja ruotsinkieliset käännökset neuvottelu-uutisista.

Yliopisto faktat

Pääsopijat | JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista

Sopimukset | Yliopistojen yleinen työehtosopimus ja Harjoittelukoulujen määräykset

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Katja Aho (JUKO), yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Tarja Niemelä(Professoriliitto), erityisasiantuntija Hanna Tanskanen (OAJ), neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut)

Yliopistojen yleinen työehtosopimus koskee noin 34 000:ta palkansaajaa. JUKOn edustamien akavalaisten liittojen jäsenet työskentelevät yliopistoissa muun muassa tutkimuksen, opetuksen ja hallinnon sekä johdon tehtävissä.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.