Ajankohtaista

Päivän teemat yliopistoneuvotteluissa – palkkausjärjestelmä ja määräaikaiset työsuhteet

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat 18. maaliskuuta.Tänään sopimusosapuolet keskustelivat palkkausjärjestelmän kehittämisestä sekä määräaikaisten työsuhteiden suhteellisen osuuden vähentämisestä. JUKOn tavoitteena on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen pidempiaikaisella palkkaohjelmalla, pullonkaulojen korjaaminen ja tasa-arvon edistäminen. – Haluamme vahvistaa yliopistojen kilpailukykyä työpaikkoina ja hyvän työelämän edelläkävijöinä poikkeusolojen jälkeisessä uudistuneessa työelämässä, JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho painottaa. – …

Me olemme yliopisto!

Venäjän hyökkäys Ukrainaan koskettaa meitä kaikkia. EU:n linjausten mukaisesti Suomi jäädyttää korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön Venäjän kanssa. Toimi kohdistuu Ukrainan tueksi, ei venäläisiä opiskelijoita tai tutkijoita vastaan. Joukko Suomessa toimivia venäläisiä tutkijoita vaatii sotatoimien lopettamista Ukrainassa. Yliopistot valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa toimia, joilla voidaan tukea ukrainalaisia opiskelijoita, korkeakoulujen henkilökuntaa ja tutkijoita sekä tarjota sotaa …

Yliopistoneuvottelut työehtosopimuksesta jatkuivat tiistaina – nyt pöydässä perhevapaat

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat 15. maaliskuuta. Tänään neuvottelijat keskustelivat poissaoloista ja perhevapaista. JUKO tavoittelee sopimusteksteihin sukupuolineutraalia terminologiaa ja yhtä suurta määrää palkallisia perhevapaita kummallekin vanhemmalle. Tavoite vastaa 1. elokuuta voimaan tulevaa lakiuudistusta. Neuvottelupäällikkö Katja Aho JUKOsta painottaa, että myös muut kuin pienen lapsen hoitotarpeet on huomioitava nykyistä paremmin. – Tämä koskee erityisesti omaishoitovapaan …

Työaikakeskustelu jatkui yliopistoneuvotteluissa torstaina

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat 10. maaliskuuta. – Jatkoimme keskustelua työehtosopimuksen työaikaluvusta, esillä oli myös sopimuksen sukupuolivaikutusten arviointi JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho kertoo. Muun asiantuntijahenkilöstön (muhe) osalta JUKOn tavoitteena on, että sopimuksen määräykset tunnustavat nykyistä paremmin etä- ja monipaikkatyön sekä matkustamisen aikana tehdyn työn.JUKO painottaa, että etätyö on normaali tapa tehdä työtä …

Katsaus naapuripöytien antiin

Edelleen käynnissä oleva työ- ja virkaehtosopimuskierros on pitkästä aikaa ensimmäinen, jolloin on ainakin periaatteessa mahdollista neuvotella työehtosopimusasioista ilman ulkoa annettuja raameja. Koko 2010-luku oltiin käytännössä sidoksissa erilaisiin kilpailukykyratkaisuihin ja pari vuotta sitten jouduttiin vielä laajasti neuvottelemaan ns. kiky-tuntien poistosta. Tällä kertaa myös yliopistojen työehtosopimusta on mahdollista tarkastella sen omista lähtökohdista käsin. On toki selvää, että …

Yliopistosektorin sopimusneuvottelut jatkuivat torstaina

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat 3. maaliskuuta. – Keskustelimme tänään sopimuksen työaikaluvuista muun henkilöstön ja opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta, JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho kertoo. Muun asiantuntijahenkilöstön (muhe) osalta JUKOn tavoitteena on, että työehtosopimuksen määräykset tunnustavat nykyistä paremmin etä- ja monipaikkatyön sekä matkustamisen aikana tehdyn työn. – Etätyö on normaali tapa tehdä työtä …

Miten saavutamme sen, mikä meille kuuluu?

Joskus kyse on tarinasta. Siitä, miten jotain on tehty. Halusin kirjoittaa siitä, miten me liittojen toimijat teemme työtä jäsentemme hyväksi, miten valmistaudumme työehtosopimusneuvotteluihin tai miten tapaamme ja kohtaamme jäseniä, joiden asioita ajamme. Aloitimme jo viime vuonna, 2021, ja työmme jatkuu. Meitä on kaikista liitoista, jotka ovat yliopistosektorilla edustettuina. Tapaamme, kirjoitamme toisillemme ja kokoustamme. Varmasti kuten …

Neuvottelut yliopistojen työehdoista jatkuivat perjantaina – luottamusmiehet paikallisessa sopimisessa paljon vartijoina

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat 18. helmikuuta. – Aloitimme keskustelun luottamusmiehen asemasta ja siihen liittyvistä sopimusmääräyksistä, JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho kertoo. Aho muistuttaa, että työehtosopimus takaa yliopistoille laajat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ja että luottamusmiesten osaamisesta ja luottamustoimeen käytetystä ajasta hyötyvät myös työnantajat. – Tehokasta paikallinen sopiminen on kuitenkin vain, kun luottamusmiehellä on …

Yliopistolaisten työskentelyolosuhteita parannettava

Yliopistolaiset ovat venyneet koko pandemian ajan. Kuten yliopistojen rehtorit kirjoittavat, opettajia ovat kuormittaneet opetuksen etätyökalujen ja uusien pedagogisten ratkaisujen haltuunotto ja kahtena keväänä yliopistot ovat järjestäneet myös valintakokeet mittavilla poikkeusjärjestelyillä. Tieteellinen tutkimus on yhteiskuntamme kriisinkestävyyden kivijalka.  Yliopistosektorin neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat nyt alkaneet. Yhteisessä seminaarissa työnantajapuolen kanssa saimme katsauksen maan yleisestä taloustilanteesta sekä yliopistojen taloudesta. …

Neuvottelut yliopistojen työehtosopimuksesta alkoivat perjantaina

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat alkaneet myös yliopistosektorilla, kun palkansaajien ja työnantajan edustajat jättivät sopimustavoitteensa Akava-talossa perjantaina 11. helmikuuta. Samalla irtisanottiin yliopistojen yleinen työehtosopimus päättymään 31. maaliskuuta. JUKOn sektoreista yliopistolaiset aloittivat työmarkkinarutistuksensa viimeisten joukossa, sillä yliopistojen työehtosopimuskausi umpeutuu kuukautta myöhemmin kuin kunnan, valtion ja kirkon sopimukset. Myös harjoittelukouluja koskeva työehtosopimus päättyy maaliskuun lopussa. Selkeät tavoitteet JUKOn …