Aktuellt

Univetsitetsförhandlingarna: de viktigaste målen för texterna granskas

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 21 mars. Löntagarnas och arbetsgivarens representanter diskuterade i dag båda parters viktigaste mål för texterna. – Ståndpunkterna står fortfarande långt ifrån varandra. Vi gav veckans förhandlingsmöten teman, på onsdagen fortsätter vi behandla reformen av familjeledigheterna, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho. Förhandlingarna fortsätter den …

Dagens teman vid universitetsförhandlingarna – lönesystem och visstidsanställningar

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 mars. I dag diskuterade avtalsparterna utvecklandet av lönesystemet och minskningen av den relativa andelen visstidsanställningar. FOSU:s mål är att utveckla lönerna och lönesystemen med hjälp av ett långvarigare löneprogram, åtgärda flaskhalsar och främja jämställdheten. – Vi vill stärka universitetens konkurrenskraft som arbetsplatser och föregångare …

Vi är universitetet!

Rysslands attack mot Ukraina berör oss alla. I enlighet med EU:s riktlinjer fryser Finland högskole- och forskningssamarbetet med Ryssland. Åtgärden är inriktad till stöd för Ukraina, inte mot ryska studerande och forskare. En grupp ryska forskare som är verksamma i Finland kräver att krigshandlingarna i Ukraina upphör. Universiteten bereder i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet …

Universitetsförhandlingarna om kollektivavtalet fortsatte i onsdags – nu behandlas familjeledigheterna

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 15 mars. I dag diskuterade förhandlarna frånvaro och familjeledigheter. FOSU eftersträvar en könsneutral terminologi i avtalstexterna och lön för familjeledighet i lika stor utsträckning för båda föräldrarna. Målet motsvarar lagreformen som träder i kraft den 1 augusti. FOSU:s förhandlingschef Katja Aho betonar att även andra …

Diskussionen om arbetstiden fortsatte vid universitetsförhandlingarna i torsdags

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 10 mars. – Vi fortsatte diskussionen om arbetstidskapitlet i kollektivavtalet, även bedömningen av avtalets könskonsekvenser behandlades, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. För övrig sakkunnigpersonal är FOSU:s mål att avtalets bestämmelser bättre än för närvarande erkänner distansarbete och multilokalt arbete samt arbete som utförs under resor. …

En titt på grannbordens behållning

Den alltjämt pågående arbets- och tjänstekollektivavtalsomgången är den första på länge då det åtminstone i princip är möjligt att förhandla om kollektivavtalsfrågor utan utifrån angivna ramar. Hela 2010-talet var vi i praktiken bundna till olika konkurrenskraftslösningar och för ett par år sedan var vi dessutom tvungna att i stor utsträckning förhandla om avskaffande av arbetstidsförlängningen, …

Universitetssektorns avtalsförhandlingar fortsatte i torsdags

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 3 mars. – Vi diskuterade i dag arbetstidskapitlen i avtalet för övrig personal och undervisnings- och forskningspersonal, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. För övrig sakkunnigpersonal är FOSU:s mål att kollektivavtalets bestämmelser bättre än för närvarande erkänner distansarbete och multilokalt arbete samt arbete som utförs under …

Hur uppnår vi det som tillkommer oss?

Ibland är det frågan om en berättelse. Om hur något har gjorts. Jag ville skriva om hur vi i förbunden arbetar för våra medlemmars bästa, hur vi förbereder oss för kollektivavtalsförhandlingar eller hur vi träffar och möter de medlemmar vilkas intressen vi driver. Vi började redan förra året, 2021, och vårt arbete fortsätter. Vi finns …

Förhandlingarna om universitetens anställningsvillkor fortsatte på fredagen – Förtroendemännen har mycket ansvar vid lokala avtal

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 februari. – Vi inledde en diskussion om förtroendemannens ställning och anknytande avtalsbestämmelser, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho. Aho påminner om att kollektivavtalet garanterar universiteten omfattande möjligheter till lokala avtal och att förtroendemännens kompetens och tid som används för förtroendeuppdraget är till nytta också för …

Universitetspersonalens arbetsförhållanden måste förbättras

Universitetspersonalen har varit flexibel under hela pandemin. Som universitetsrektorerna skriver har lärarna belastats av att ta i bruk distansundervisningsredskap och nya pedagogiska lösningar och två vårar har universiteten dessutom ordnat urvalsprov med omfattande undantagsarrangemang. Vetenskaplig forskning är en av hörnstenarna i samhällets kristålighet.  Universitetssektorns förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har nu börjat. Vid ett gemensamt …