Aktuellt

Förhandlingarna om universitetens kollektivavtal inleddes på fredagen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts också inom universitetssektorn då arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter lade fram sina mål för avtalet i Akavahuset fredagen den 11 februari. Samtidigt uppsades det allmänna kollektivavtalet för universitet så att avtalet upphör den 31 mars. Universitetssektorn var en av de sista FOSU-sektorerna som inledde sin kollektivavtalskampanj, eftersom universitetskollektivavtalsperioden löper ut …

Maria Löfgren, verksamhetsledare för förhandlingsorganisationen FOSU: Samhörighet är de universitetsanställdas styrka

Maria Löfgren, verksamhetsledare för förhandlingsorganisationen FOSU, varför är universitetssektorn viktig för FOSU? Universiteten utbildar största delen av FOSU-medlemmarna och de utgör också i övrigt grundpelaren i vårt samhälles kompetens och innovationer och därmed den ekonomiska tillväxten. Ur denna synvinkel är universitetssektorn ett slags flaggskepp för oss. Vad innebär beredskap för stridsåtgärder? Varför behövs det?  Beredskap …

Universitetssektorns kollektivavtalsförhandlingar inleds i februari

Universitetens allmänna kollektivavtal gäller till slutet av mars 2022. Vid förhandlingarna representeras universitetsarbetsgivaren av Bildningsarbetsgivarna och de universitetsanställda av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Fackförbundet Pro samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. FOSU är den klart största huvudavtalsorganisationen; vid universiteten finns fler än 18 000 medlemmar som hör till förbund …

Det enda vi har

För 12 år sedan ingick universiteten sitt första egna kollektivavtal (KA). Avtalet är inte perfekt, men det är nödvändigt, säger universitetens representanter. I början av året ska det förhandlas igen. Förhandlingarna förutspås bli ovanligt svåra – igen. De förra förhandlingarna slutade natten mellan den 9 och 10 mars 2010. Träffande nog var natten mulen, men …

Förberedelserna inför förhandlingarna har startat

Universitetens allmänna kollektivavtal är i kraft till och med 31.3.2022. Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal, som träder i kraft 1.4.2022, börjar i februari–mars 2022. Innan förhandlingsparterna sätter sig vid förhandlingsbordet fastställer vardera parten sina egna mål för förhandlingarna. Förhandlingsorganisationen JUKO, som representerar de anställda håller som bäst på att fastställa sina egna mål för förhandlingarna. …

Kollektivavtalet utvecklas ständigt

I universitetens allmänna kollektivavtal har det avtalats att de parter som representerar de anställda och arbetsgivarna (JUKO och Sivista) för en regelbunden dialog även under kollektivavtalets giltighetstid. I det aktuella kollektivavtalet har det avtalats om fem arbetsgrupper vars syfte är att utveckla kollektivavtalet och arbetsvillkoren: Statistikarbetsgruppen behandlar frågor som rör en gemensam datagrund, produktion av …