Työehtosoppa-kampanja ja TES:n ydin esillä luottamusmiesten peruskurssilla

Yliopistosektorin marraskuisella peruskurssilla oli mukana upea reipas kolmenkymmenen hengen joukko jukolaisia luottamusmiehiä.

Peruskurssilaiset saivat rautaisannoksen työehtosopimusjärjestelmästä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn neuvottelupäällikkö Petri Toiviaisen esityksestä. Liikkeelle lähdettiin peruskäsitteistä ja myös työehtosopimuksen määritelmä palauteltiin mieleen. Kyseessä on työntekijöitä edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja työnantajia edustavan yhdistyksen Sivistan solmima sopimus työntekijöiden työsuhteissa sovellettavista ehdoista. Samalla todettiin, että työehtosopimus on monilla aloilla käytännössä tärkein työsuhteiden ehtoja määrittävä normilähde. Näin on myös yliopistosektorilla.

Kurssin keskeistä sisältöä olivat myös erimielisyysmenettelyt ja määräaikaisuudet. Kurssin päätteeksi osallistujat pääsivät pohtimaan pienryhmissä todellisia erimielisyystapauksia eri näkökulmista. Keskustelu oli vilkasta ja kurssilaisten pohdinta erinomaista, mikä osoitti sen, että yliopistoissa määräaikaiset työsuhteet todella puhuttavat. Mahdollisuus edetä erimielisyysmenettelyn kautta määräaikaisuutta ja sen lainmukaisuutta koskevassa asiassa on todella merkittävä etu liittoon kuuluvalle työntekijälle. Iso osa erimielisyyksistä saadaan sovittua joko paikallisella tai liittotasolla, ja menettely on silloin jäsenelle liitosta riippumatta täysin maksuton.

Katja Aho

Neuvottelupäällikkö

JUKO