Ajankohtaista

Työaikakeskustelu jatkui yliopistoneuvotteluissa torstaina

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat 10. maaliskuuta. – Jatkoimme keskustelua työehtosopimuksen työaikaluvusta, esillä oli myös sopimuksen sukupuolivaikutusten arviointi JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho kertoo. Muun asiantuntijahenkilöstön (muhe) osalta JUKOn tavoitteena on, että sopimuksen määräykset tunnustavat nykyistä paremmin etä- ja monipaikkatyön sekä matkustamisen aikana tehdyn työn.JUKO painottaa, että etätyö on normaali tapa tehdä työtä …

Yliopistosektorin sopimusneuvottelut jatkuivat torstaina

Neuvottelut yliopistojen noin 34 000 palkansaajan työehdoista jatkuivat 3. maaliskuuta. – Keskustelimme tänään sopimuksen työaikaluvuista muun henkilöstön ja opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta, JUKOn neuvottelupäällikkö Katja Aho kertoo. Muun asiantuntijahenkilöstön (muhe) osalta JUKOn tavoitteena on, että työehtosopimuksen määräykset tunnustavat nykyistä paremmin etä- ja monipaikkatyön sekä matkustamisen aikana tehdyn työn. – Etätyö on normaali tapa tehdä työtä …

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren: Yhteishenki on yliopistolaisten vahvuus

Maria Löfgren, neuvottelujärjestö JUKO:n toiminnanjohtaja, miksi yliopistosektori on JUKO:lle tärkeä? Yliopistot kouluttavat valtaosan jukolaisista ja ne ovat muutenkin yhteiskuntamme osaamisen, innovaatioiden ja näiden myötä talouskasvun peruspilari. Tästä näkökulmasta yliopistosektori on eräänlainen lippulaivamme. Mitä työtaisteluvalmius tarkoittaa? Miksi sitä tarvitaan?  Työtaisteluvalmius tarkoittaa sitä, että kun vanha sopimus on päättynyt ja neuvottelut uudesta jämähtävät, jäsenet tukevat sopimuksen saavuttamista …

Ainut mikä meillä on

12 vuotta sitten yliopistot tekivät ensimmäisen oman työehtosopimuksensa. Sopimus ei ole täydellinen, mutta se on välttämätön, sanovat yliopistolaisten edustajat. Alkuvuodesta sopimuksesta aletaan jälleen neuvotella. Neuvotteluista povataan tavallistakin vaikeampia – taas. Neuvottelut päättyivät maaliskuun 9:nnen ja 10:nnen päivän välisenä yönä vuonna 2010. Osuvasti yö oli ollut pilvinen, mutta aamuun mennessä Helsingin Kaisaniemessä oli kirkasta. Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Eeva …

Työehtosoppa-kampanja ja TES:n ydin esillä luottamusmiesten peruskurssilla

Yliopistosektorin marraskuisella peruskurssilla oli mukana upea reipas kolmenkymmenen hengen joukko jukolaisia luottamusmiehiä. Peruskurssilaiset saivat rautaisannoksen työehtosopimusjärjestelmästä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn neuvottelupäällikkö Petri Toiviaisen esityksestä. Liikkeelle lähdettiin peruskäsitteistä ja myös työehtosopimuksen määritelmä palauteltiin mieleen. Kyseessä on työntekijöitä edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja työnantajia edustavan yhdistyksen Sivistan solmima sopimus työntekijöiden työsuhteissa sovellettavista ehdoista. Samalla todettiin, että työehtosopimus …

Työehtosopimusta kehitetään jatkuvasti

Yliopiston yleisessä työehtosopimuksessa on sovittu, että työntekijöitä ja työnantajia edustavat osapuolet (JUKO ja Sivista) keskustelevat säännöllisesti myös työehtosopimuksen voimassaolon aikana. Nyt voimassa olevassa työehtosopimuksessa on sovittu viidestä työryhmästä, joiden tavoitteena on kehittää työehtosopimusta ja työehtoja: Tilastotyöryhmä käsittelee yhteistä tietopohjaa, tilastojen tuottamiseen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä tarkastelee mm. palkkakäsitteitä. Tekstityöryhmä käy läpi työehtosopimuksen tekstiasua ja …

Valmistautuminen neuvotteluihin on käynnistynyt

Yliopistojen yleinen työehtosopimus on voimassa 31.3.2022 asti. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta, joka tulee voimaan 1.4.2022 lukien, alkavat helmi-maaliskuussa 2022. Ennen kuin työehtosopimusosapuolet istuutuvat neuvottelupöytään, kumpikin osapuoli laatii omat neuvottelutavoitteensa. Työntekijöitä edustava neuvottelujärjestö JUKO on parhaillaan asettamassa omia neuvottelutavoitteitaan. Neuvottelutavoitteita on paljon ja ne koskevat palkankorotuksia, työaikakysymyksiä, työhyvinvointia ja muita työelämän laatuun liittyviä asioita. Kysymys on kokonaisuudesta, …

Tieteentekijöiden ja OAJ:n luottamusmiespäivät

Tieteentekijöiden ja OAJ:n järjestämillä yliopistosektorin luottamusmiespäivillä (29.10.2021) kuultiin luottamusmiesten kertomat kuulumiset eri yliopistoista. Tällä tavalla tietoa ja kokemuksia pystytään jakamaan ja mahdollisesti yhteisesti myös neuvomaan sen suhteen, kuinka toimia haastavissa tilanteissa. Luottamusmiespäiviin kuuluu aina koulutusosuus. Tällä kertaa luottamusmiehiä koulutettiin ajankohtaisista asioista, kuten tulevasta neuvottelukierroksesta ja tulevasta yt-lain muutoksesta. Lisäksi käytiin läpi yliopistojen määräaikaisuus- ja palkkatilastoja. …